Meer informatie over openstellingen en wijzigingen MIT 2017

oil-and-gas-engineering-products-1.jpg (3)

Meer informatie over openstellingen en wijzigingen MIT 2017

NIEUWS - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant (die begin maart wordt verwacht) de openstellingen en wijzigingen voor 2017 van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) bekendgemaakt.

De nu aangekondigde data zijn:

  • 11 april 2017 opening voor kennisvouchers, innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van binnenkomst);
  • 3 juli 2017 opening voor R&D-samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe);
  • 7 september 2017 sluiting MIT voor alle instrumenten.


Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, dat bedraagt in 2017 maximaal € 25.000 (was € 50.000).

De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio, wordt met de officiële publicatie in de Staatscourant bekendgemaakt. Daar past RVO ook de loketwijzer op aan met de meest actuele informatie voor 2017.

Gepubliceerd op 22-02-2017