Maatwerk in duurzame inzetbaarheid

De MDIEU-regeling biedt een kans voor sectoren en arbeidsorganisaties om maatwerkafspraken te maken omtrent duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De regeling is bedoeld om de transitie naar een duurzame arbeidsmarkt te ondersteunen en biedt financiële steun voor verschillende soorten activiteiten die hieraan bijdragen.

Belangrijk om te weten zijn de vier laatste aanvraagtijdvakken van de regeling, die recentelijk zijn aangekondigd. Elk tijdvak heeft specifieke criteria en een vastgesteld subsidieplafond. Deze aanvraagtijdvakken bieden de gelegenheid om subsidie aan te vragen voor verschillende activiteiten, zoals het uitvoeren van sectoranalyses of activiteitenplannen.

Het eerste tijdvak loopt van 5 februari 2024 tot en met 29 maart 2024 en is bedoeld voor sectoranalyses. Het subsidieplafond voor dit tijdvak bedraagt ​​€ 2 miljoen. Daarna volgen drie tijdvakken voor het uitvoeren van activiteitenplannen door samenwerkingsverbanden en arbeidsorganisaties, met subsidieplafonds van respectievelijk € 200 miljoen, € 100 miljoen en € 100 miljoen.

Belangrijk om op te merken is ook de gewijzigde beslistermijn: niet langer wordt binnen dertien weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag besloten, maar binnen dertien weken na sluiting van het aanvraagtijdvak. Dit is gedaan om Uitvoering Van Beleid (UVB) meer tijd te geven alle aanvragen te verwerken, waardoor een zorgvuldige behandeling gegarandeerd wordt.

Het is duidelijk dat de MDIEU-regeling zich richt op het stimuleren van maatwerkafspraken die duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden bevorderen. Als ondernemer biedt deze regeling de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze cruciale inspanningen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Gepubliceerd op 23-02-2024