Krijg inzicht in uw kansen met het nieuwe Horizon 2020 Dashboard

640_horizon2020.jpg (2)

Krijg inzicht in uw kansen met het nieuwe Horizon 2020 Dashboard

BLOG - De nodige potentiële subsidieaanvragers laten Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie, liever links liggen. Dit onder meer omdat ze ontmoedigd zijn door berichten over de lage slagingskans van ingediende aanvragen.

Bij sommige onderdelen van Horizon 2020 is die slagingskans inderdaad niet groot, en moeten voorstellen er ook na een positieve beoordeling ver bovenuit springen om daadwerkelijk subsidie te krijgen. Aan de andere kant zijn er echter ook onderdelen waarvoor dat veel minder geldt.

Om geïnteresseerden hier meer duidelijkheid over te bieden en zo beter inzicht te geven in hun kansen, heeft de Europese Commissie nu het Horizon 2020 Dashboard gelanceerd.

Enorme hoeveelheid statistische informatie
Het dashboard bevat een enorme hoeveelheid statistische informatie over Horizon 2020, het voorgaande Zevende Kaderprogramma (KP7) en het aanverwante Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, oftewel Research Fund for Coal and Steel (RFCS).

Er kan op het dashboard uitgebreid gezocht worden naar bijvoorbeeld het aantal ingediende en gehonoreerde projecten per land, per thematisch gebied en per (type) organisatie. Behalve de zogeheten statistische 'succes rates' bevat het dashboard ook een doorverwijzing naar succesverhalen van toegekende projecten.

Door alleen al het dashboard te raadplegen, krijgt u een aardige inschatting van uw historische kansen. Bovendien zijn in het onlangs gepubliceerde Horizon 2020 werkprogramma voor de periode 2018-2020 de regels voor deelname aan het programma vereenvoudigd.

Programma niet bij voorbaat negeren!
U hoeft Horizon 2020 kortom dus niet al bij voorbaat te negeren. Het programma biedt namelijk prachtige kansen voor organisaties om hun innovatieprojecten binnen Europa uit te zetten en te vermarkten.

En als u wilt praten over die kansen én het verder vergroten daarvan, dan gaat Vindsubsidies dat gesprek uiteraard graag met u aan!

Gepubliceerd op 06-11-2017