Kansrijke wijken

Stedelijke gebieden kunnen dit jaar van 1 augustus tot en met 30 september een uitkering ontvangen om de inzet van gemeenten te versterken op thema's zoals de preventie van armoede en schulden, veerkracht, re-integratie en de stimulering van de integrale werkwijze op gemeentelijk niveau.

In totaal zijn er twintig stedelijke gebieden aangewezen waarvoor een geldbedrag is gereserveerd. Op basis van deze regeling kunnen zij tot en met 2025 een budget verkrijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Er kan echter elk jaar een wijziging binnen de uitkering worden aangevraagd.

Kosten die in aanmerking komen, zijn onder andere de uitvoering, integrale activiteiten en de
daadwerkelijke financiering van activiteiten op het gebied van de genoemde thema's.

Gepubliceerd op 24-07-2023