Investeren in duurzame productie? Benut de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

campo2.jpg

Investeren in duurzame productie? Benut de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie


Door de Nederlandse overheid is opgelegd dat in 2025 25% minder CO2 wordt uitgestoten. Dit is één van de doelstellingen die voortkomen uit de gemaakte Urgenda afspraken. De Nederlandse (maak-) industrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie maar gebruikt daarvoor ook veel (fossiele) energiebronnen. Om als industrie een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstelling met betrekking tot het reduceren van de CO2 emissie zijn investeringen in nieuwe productietechnologieën noodzakelijk. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar, waaronder de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VKI). Textieldrukkerij Campo Coprint ontving bijna twee ton subsidie vanuit de VKI.


Voor ondernemers is het niet altijd een eenvoudige keuze om te investeren in nieuwe productietechnologieën omdat een nieuwe en duurzame technologie vrijwel altijd een hogere aanvangsinvestering vergt dan conventionele technieken. Deze meerkosten vormen voor veel ondernemers een drempel. Om de Nederlandse industrie op dit punt tegemoet te komen wordt vanuit de Topsector Energie een specifiek subsidieprogramma aangeboden: de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VKI).

Topsector Energie stimuleert industrie met subsidies

De Topsector Energie is één van de negen Nederlandse Topsectoren. De Topsector Energie ondersteunt en stimuleert het Nederlandse bedrijfsleven bij realiseren van de innovaties die nodig zijn om een transitie naar een duurzame economie te realiseren. Vanuit de Topsector Energie worden zowel innovatie- als investeringsprojecten gestimuleerd. Om het uitvoeren van dergelijke projecten te realiseren worden vanuit de Topsector Energie verschillende subsidieprogramma’s aangeboden waaronder het Subsidieprogramma Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie.

Waarvoor subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie aanvragen?

De VKI subsidie biedt ondersteuning aan ondernemers die investeren in CO2 -besparende maatregelen voor hun productieproces. Vanuit het VKI programma wordt een subsidie van 30% tot 70% verstrekt. De subsidie wordt berekend op basis van de meerkosten ten opzichte van een minder duurzaam alternatief. Projecten die in aanmerking komen voor de VKI moeten betrekking hebben op één of meerdere van de onderstaande thema’s: Energie-efficiëntie (30%) Recycling en hergebruik van afval (35%) Lokale infrastructuur (draagt bij aan verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis) (50%) Overige CO2-reducerende maatregelen (40%)

Voorwaarden voor het aanvragen van VKI subsidie 

Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten minimaal voldoen aan de volgende criteria: Ondernemers zijn actief uit de sectoren industrie, energiedistributie of afval(water)verwerking De aanvrager dient de investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd Aanvraag moet uiterlijk 30 juni worden ingediend De investeringsverplichting kan na indiening van de subsidie aanvraag worden aangegaan De investering moet zich hebben bewezen in 3 of meer vergelijkbare projecten Het project is uiterlijk in 2020 gerealiseerd (afgerond) De terugverdientijd is zonder subsidie meer dan 5 jaar De te verlenen subsidie is minimaal €125.000

Textieldrukkerij Campo Coprint vroeg samen met Vindsubsidies succesvol VKI aan: bijna € 200.000 subsidie voor duurzame printtechnologie

Textieldrukkerij Campo Coprint heeft in samenwerking met Vindsubsidies succesvol een VKI aanvraag ingediend voor een investering in een duurzame printinstallatie. Door de extra financiële ruimte die middels de subsidie vanuit het VKI programma is ontstaan, heeft Campo Coprint de mogelijkheid om te investeren in twee digitale inktjet printers. Deze printtechnologie is duurzamer dan de conventionele printtechnologie welke is gebaseerd op rotatiezeefdruk. Door deze investering levert Campo Coprint een bijdrage en duurzame economie.

Interesse in de regeling VKI of andere klimaatsubsidies?  Neem contact met op met onze energieconsultants!

Gepubliceerd op 28-04-2020