Intermediairs mogen binnenkort mogelijk toch TVL-aanvragen indienen

woman-in-black-tank-top-holding-white-ceramic-cup-3779760.jpg

Intermediairs mogen binnenkort mogelijk toch TVL-aanvragen indienen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt of intermediairs via ketenmachtiging toch aanvragen kunnen indienen voor de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL).

Aanvragen kunnen nu (nog) niet door een intermediair worden gedaan, maar mogelijk komt hier dus verandering in. Naar verwachting komt er eind juli meer duidelijkheid.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Over de regeling
Het doel van de TVL-regeling is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Subsidie kan worden verstrekt aan getroffen mkb-ondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020.

Gepubliceerd op 22-07-2020