Hernieuwbare waterstofproductie

Projecten op het gebied van realisatie van productie-installaties voor waterstof én de productie van volledig hernieuwbare waterstof uit hernieuwbare elektriciteit (zon of wind) met die productie-installatie komen vanaf heden in aanmerking voor subsidie.

Bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof komen in aanmerking. De elektrolyser moet een vermogen hebben van 0,5 tot maximaal 50 megawatt.

De regeling voorziet in subsidie voor zowel de investeringskosten van de productie-installatie als voor de productie van waterstof met deze installatie voor een periode van minimaal 7 tot maximaal 15 jaar.

De investeringssubsidie voor projecten kleiner dan 30 MW is een vast percentage van de subsidiabele kosten, terwijl voor projecten van 30 MW of meer, het een vast percentage is van de kosten minus de kosten voor een stoommethaanreforminstallatie, met een maximum van 40% (verhoogd voor kleinere bedrijven).

Het exploitatiesubsidiedeel compenseert het verschil tussen de productieprijs van hernieuwbare waterstof en de gemiddelde kosten van productie met een stoommethaanreforminstallatie. Het totale subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend over de exploitatieperiode volgens een formule.

Aanvragen kunnen van 30 november 2023 tot en met 14 december 2023 worden ingediend.

Gepubliceerd op 27-10-2023