Gebruik maken van de nieuwe regeling RVV Verduurzaming voor verhuurders in 2019

woningen_meeuwenplaat_p1120337.jpg (1)

Gebruik maken van de nieuwe regeling RVV Verduurzaming voor verhuurders in 2019


De nieuwe Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV) gaat volgende maand open. De regeling is bedoeld voor verhuurders van sociale woningen die investeren om de energieprestatie van de woningen verbeteren.

De RVV Verduurzaming is een fiscale regeling voor verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen. Woningbouwverenigingen, corporaties en andere verhuurders betalen minder verhuurdersheffing wanneer zij investeren in energiebesparende maatregelen. De verbetering moet minimaal drie Energie-Indexstappen betreffen. Hiervoor wordt de Energie-Index vóór en ná de renovatie vergeleken.

Hoogte van de aftrek
De hoogte van het bedrag dat in mindering mag worden gebracht op de verhuurderheffing hangt af van de te realiseren Energie-index en bedraagt tussen de € 3.000 en € 10.000 per woning.

Net als andere woningcorporaties en verhuurders volgend jaar gebruik maken van de RVV Verduurzaming? Wij kunnen vanaf 15 januari een conceptmelding doen, zodat je vanaf 1 februari meteen kunt profiteren.

Gepubliceerd op 08-01-2019