Flevoland komt met subsidies voor COVID-19 maatregelen cultuursector

two-dancing-men-on-stage-1581906.jpg

Flevoland komt met subsidies voor COVID-19 maatregelen cultuursector

De provincie Flevoland heeft twee nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt ter ondersteuning van de door de coronacrisis getroffen cultuursector. Het gaat om de Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen (COVIDFC) en de Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen (COVIDFA).

Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen
Het doel van deze regeling is Flevolandse culturele instellingen financieel tegemoet te komen in de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties als gevolg van de COVID-19 maatregelen zoals die door het Rijk zijn afgekondigd.

Alleen Flevolandse culturele instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 een provinciale subsidie hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • extra kosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen;
  • extra kosten van werkzaamheden van professionals voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties vanwege COVID-19.

De subsidie bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 25.000 per instelling. Het subsidieplafond bedraagt € 150.000.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Flevoland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen
Het doel van deze regeling is Flevolandse amateurkunstverenigingen te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen zoals die door het Rijk zijn afgekondigd, zodat zij op een verantwoorde wijze hun activiteiten kunnen uitvoeren en hun leden en publiek kunnen ontvangen.

Alleen Flevolandse amateurkunstverenigingen komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • materiaalkosten die benodigd zijn voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen;
  • kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 2500. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Flevoland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Gepubliceerd op 24-07-2020