EZK opent tegemoetkomingsregeling voor door coronacrisis getroffen ondernemers

EZK Opent Tegemoetkomingsregeling Voor Door Coronacrisis Getroffen Ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) gepubliceerd én geopend voor aanvragen.

Deze onlangs al aangekondigde regeling is bestemd voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de landelijke gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Bedrijven kunnen vanuit de regeling een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 ontvangen om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Wanneer kom je in aanmerking?

In aanmerking voor ondersteuning komen ondernemingen die verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020:

  • ten minste € 4000 aan omzetverlies te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
  • ten minste € 4000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.


Branches die onder de regeling vallen

Sectoren die in eerste instantie in aanmerking komen voor de regeling zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

De regeling zal binnenkort ook open worden gesteld voor ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers. Dit heeft EZK afgelopen weekend nog besloten op basis van diverse signalen.

Tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.


Meer informatie

Zie voor meer informatie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/ondernemers-getroffen-sectoren-coronavirus-kunnen-tegemoetkoming-aanvragen.

Gepubliceerd op 30-03-2020