Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking

mit.jpg (2)

Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking

NIEUWS - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het subsidieplafond 2017 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten met € 1,2 miljoen verhoogd tot € 8,35 miljoen.

Het subsidie-instrument MIT-R&D-samenwerkingsprojecten was van 3 juli tot en met 7 september 2017 opengesteld. De ingediende subsidieaanvragen overstegen ruim driemaal het beschikbare budget van € 7,15 miljoen.

Door een verschuiving van middelen binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is er nu echter extra budget beschikbaar gekomen voor de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. De verhoging van het subsidieplafond leidt ertoe dat in de groep projecten die wordt aanbevolen voor financiering meer deelnemers ondersteund kunnen worden.

Uiterlijk 7 december 2017 ontvangen de aanvragers een beslissing, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gepubliceerd op 28-11-2017