Eureka-programma opent tweede internationale COVID-19-call

woman-in-white-face-mask-3873193.jpg

Eureka-programma opent tweede internationale COVID-19-call

Vanuit het Eureka-programma is een tweede internationale COVID-19-call gelanceerd.

In vervolg op de in april geopende eerste call ('Solutions for COVID-19 Echo Period – Life without a vaccine') is de nu geopende tweede call ('Solutions for Post COVID-19 - Next High-Impact Human Pandemic') gericht op internationale projecten voor oplossingen en innovaties voor het post-coronatijdperk, om beter voorbereid te zijn op een eventueel volgende pandemie.

Naast Nederland nemen België, Canada, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika en Zweden deel aan de call. Het Nederlandse budget voor de call is op dit moment € 1 miljoen. RVO voert de call uit in samenwerking met Health~Holland (topsector Life Sciences & Health).

In aanmerking voor ondersteuning komen internationale samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal één bedrijf en minimaal één kennisinstelling uit deelnemende Eureka-landen. Ondersteuning kan worden aangevraagd voor markt-/toepassingsgerichte R&D-projecten. Dat wil zeggen dat het product, de service of dienst binnen 24 maanden na afronding van het project uitgevoerd of op de markt gebracht moet worden.

De maximale bijdrage per project bedraagt € 350.000. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor hun ontwikkelingsactiviteiten.

De tweede call staat open tot en met 15 juli 2020 (17:00 uur). Aanvragen moeten worden ingediend bij Eureka, RVO en (indien mogelijk) de eigen nationale financieringsorganisatie van een buitenlandse partner.

Gepubliceerd op 25-05-2020