Erg veel belangstelling voor COVID-19 Programma van ZonMw en NWO

concerned-young-man-in-medical-mask-on-urban-street-during-3983404.jpg

Erg veel belangstelling voor COVID-19 Programma van ZonMw en NWO

ZonMw meldt dat de belangstelling voor de subsidieoproepen binnen het COVID-19 Programma erg groot is.

Het COVID-19 Programma is een samenwerking tussen ZonMw en NWO en financiert onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Omdat het beperken van de negatieve gevolgen van de pandemie zeer urgent is én omdat negatieve en positieve ervaringen zo snel mogelijk moeten worden benut voor praktische oplossingen zijn onderzoek en kennis dringend nodig.

De subsidiemogelijkheden van de drie aandachtsgebieden van het programma leverden veel projectideeën op:

  • van 1 tot en met 14 mei stonden de bottom-up subsidierondes aandachtsgebied 1 'Voorspellende diagnostiek en behandeling' en aandachtsgebied 2 'Zorg en preventie' open voor het indienen van projectideeën. Hierop ontving ZonMw respectievelijk 189 en 306 projectideeën;
  • van 8 tot en met 25 mei stond de bottom-up subsidieronde aandachtsgebied 3 'Maatschappelijke dynamiek' open. Hierop ontving ZonMw 508 projectideeën;
  • van 8 tot en met 25 mei stond ook de subsidiemogelijkheid 'Wetenschap voor de praktijk' open. Hierop zijn 120 subsidieaanvragen binnengekomen.

Toekenningen urgente onderzoeksvragen

Eerder al werden onderzoeksgroepen uitgenodigd voor het traject urgente onderzoeksvragen. Vanuit dit traject zijn vooralsnog twee aanvragen binnen aandachtsgebied 1 'Voorspellende diagnostiek en behandeling' beoordeeld en gehonoreerd. Binnen aandachtsgebied 2 'Zorg en preventie' zijn twee aanvragen gehonoreerd. Binnen aandachtsgebied 3 'Maatschappelijke dynamiek' worden op dit moment drie urgente onderzoeksvragen uitgewerkt en binnenkort beoordeeld.

Planning

De volgende stap voor de bottom-up rondes van de drie aandachtsgebieden is de beoordeling van de projectideeën door de commissies. Bij een positief advies van de commissie ontvangen de indieners een uitnodiging om hun projectidee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag. Op dat moment zijn ook FAQ's hierover op de ZonMw-website te vinden.

De beoordeling van subsidieaanvragen voor 'Wetenschap in de praktijk' start binnenkort.

Zie ook: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/update-covid-19-programma-veel-belangstelling/

Gepubliceerd op 28-05-2020