Duurzame Investeringen in 2024

De Energielijst en de Milieulijst voor 2024 zijn bekendgemaakt, met significante wijzigingen die van invloed zijn op zakelijke investeringen. Het aftrekpercentage voor de EIA is vanaf 1 januari 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%, als reactie op de evaluatie van de jaren 2017-2021. Ondanks deze daling wordt er in 2024 € 259 miljoen beschikbaar gesteld, € 10 miljoen meer dan vorig jaar, waardoor het verwachte budgettekort wordt voorkomen.

Belangrijke aanpassingen in de Energielijst omvatten het schrappen van bedrijfsmiddelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, vallend onder de energiebesparingsverplichting. Installaties met een vermogen van meer dan 55 kW komen niet meer in aanmerking voor de EIA, omdat hun terugverdientijd doorgaans minder dan vijf jaar is.

In de Milieulijst 2024 zijn maar liefst 108 bedrijfsmiddelen geschrapt, met striktere actualisatie om freeriders te beperken en Europese staatssteunregels te volgen. Er is een budget van € 192 miljoen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en € 25 miljoen voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Nieuwe toevoegingen aan de Milieulijst omvatten onder andere een tapsysteem voor water en frisdranken, mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouw, en apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van dierlijke mest.

De striktere actualisatie is gebaseerd op beleidsevaluaties en Europese regels, waarbij aandacht wordt besteed aan bedrijfsmiddelen met een hoog aandeel freeriders. 

Gepubliceerd op 22-01-2024

Meer weten? Klik op een van de gerelateerde onderwerpen