Duurzaam vervoer

De Tweede Kamer is onlangs geïnformeerd over het toekomstige beleid voor duurzaam vervoer. Er is ruim  €1,4 miljard beschikbaar voor een pakket aan maatregelen om de mobiliteitssector te verduurzamen.

Het kabinet wil elektrisch rijden bereikbaar maken voor een brede groep mensen en trekt daarom na 2025 € 528 miljoen uit voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto's.

Er wordt gewerkt aan tools en advies om bedrijven te helpen met het registreren en monitoren van CO2-prestaties in het goederenvervoer. Daarnaast wordt er een subsidieregeling voorbereid voor waterstof in mobiliteit, met  €103 miljoen voor het wegvervoer en € 75 miljoen voor de binnenvaart.

Voor de laadinfrastructuur voor elektrisch bouwmaterieel wordt € 120 miljoen extra beschikbaar gesteld. Ook wordt er gewerkt aan een subsidieregeling voor de verduurzaming van zeevaartschepen en walstroomvoorzieningen voor zeevaartschepen.

Binnenkort gaan er ongeveer 400 nieuwe emissievrije vrachtauto's de weg op met ondersteuning van de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET).

Vanaf 1 januari 2025 vervalt de BPM-vrijstelling voor ondernemers van fossiele bestelauto's. Hierdoor komen de aanschafkosten van een fossiele bestelauto dichtbij of zelfs boven die van een elektrische bestelauto te liggen.

IenW wil de samenleving in de positie brengen om zelf met oplossingen te komen voor het verduurzamen van mobiliteit. Daarom wordt er een opgavegerichte subsidieregeling ingericht voor initiatiefnemers vanaf 2024.

Tot slot wordt er gekeken naar een regeling om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij de aankoop van een elektrische snor- of bromfiets.

Gepubliceerd op 21-09-2023