Drenthe opent snelloket voor Covid-19 maatregelen vrijetijdssector

covid-19-maatregelen-vrijetijdssector.jpg

Drenthe opent snelloket voor Covid-19 maatregelen vrijetijdssector

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben besloten de subsidieregeling 'Snelloket Covid-19 maatregelen VTE-sector Drenthe' vanaf 29 mei open te stellen voor ondernemers in de horeca, dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe.

Op basis van deze nieuwe, nog te publiceren regeling kunnen ondernemers een subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor het treffen van 1,5-metermaatregelen in verband met de herstart van activiteiten tijdens de coronacrisis. Drenthe stelt in totaal € 1 miljoen beschikbaar voor het snelloket.

"De coronacrisis heeft grote impact op de vrijetijdssector, die van groot economisch belang is voor onze provincie. Met het snelloket willen we ondernemers een steuntje in de rug bieden. We horen van ondernemers dat een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten Drenthe vraagt om de nodige aanpassingen in hun bedrijf en bedrijfsvoering. Ons doel is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen", aldus gedeputeerde Brink in een toelichting.

Via het snelloket kunnen ondernemers maximaal 50% subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimumbijdrage van € 1000 en een maximumbijdrage van € 2500. Ze dienen hiervoor een aanvraagformulier in te vullen en een overzicht bij te voegen van de kosten die ze maken of hebben gemaakt. Ook ondernemers die sinds 6 mei 2020 al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling.

Gepubliceerd op 26-05-2020