Details nieuwe Stimuleringsregeling open en online onderwijs bekend

onlineleren-1.jpg (1)

Details nieuwe Stimuleringsregeling open en online onderwijs bekend

NIEUWS – Op de website van SURF is informatie gepubliceerd over de (nog niet officieel gepubliceerde) nieuwe Stimuleringsregeling open en online onderwijs. Volgens de nu gepubliceerde informatie zal de regeling op 1 september 2017 opengaan, met een deadline van 15 december 2017. De nieuwe regeling zal bestaan uit twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. Voor elke pijler is in 2018 een bedrag van € 550.000 beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hoger onderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Aanvragen in het kader van de tweede pijler moeten worden ingediend door minimaal twee verschillende hoger onderwijsinstellingen.

Pijler Online onderwijs
Doel van de pijler Online onderwijs is het stimuleren dat instellingen hun onderwijs uitbreiden met online onderwijsvormen of herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Binnen de nieuwe regeling zal sprake zijn van jaarthema’s. Voor dit jaar is dit thema ‘peer feedback en peer assessment in online onderwijs’. Bij peer feedback reviewt niet de docent, maar een of meerdere medestudenten het werk van een student. In het geval dat studenten elkaar beoordelen met een cijfer, is sprake van peer assessment.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project. De instellingen matchen dat bedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen.

Pijler Open leermaterialen
Doel van de pijler Open leermaterialen is het bevorderen van het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken.

De subsidie bedraagt maximaal € 175.000 per project. De instellingen matchen dat bedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen.

Gepubliceerd op 18-07-2017