Compromis over ontslagboete, steun voor vaste lasten omhoog naar € 50.000

compromis-over-ontslagboete.jpg

Compromis over ontslagboete, steun voor vaste lasten omhoog naar € 50.000

Het kabinet lijkt zich te hebben verzekerd van brede steun voor het tweede miljardenpakket aan coronahulp voor bedrijven.

Verantwoordelijk minister Koolmees (SZW) en de sociale partners bereikten woensdagavond onder meer een compromis over de omstreden ontslagboete in de NOW-regeling. Het compromis houdt in dat bedrijven die NOW-steun krijgen om de lonen door te betalen géén strafkorting krijgen als zij toch besluiten dat zij werknemers moeten ontslaan, op voorwaarde dat zij eerst met de vakbonden of de ondernemingsraad overleggen.

Doet een onderneming dat niet en gaan er meer dan 20 banen verloren, dan krijgt de onderneming bovenop het loonsubsidiebedrag dat zij voor de ontslagen werknemers moet terugbetalen alsnog een boete opgelegd van 5%. Dat meldt onder meer Het Financieele Dagblad (FD) op basis van Haagse bronnen.

Het bereikte compromis haalt volgens het FD de kou uit de lucht in aanloop naar het donderdag te houden Tweede Kamerdebat over het tweede steunpakket.

Meer subsidie vaste lasten

Het kabinet komt de sociale partners nog meer tegemoet door de duur van het tweede steunpakket op te rekken van drie naar vier maanden. De steun loopt daarmee nu tot eind september. Werkgevers worden daarnaast op hun wenken bediend met een verdere verhoging van de reeds opgeschroefde tegemoetkoming voor vaste lasten uit de aanstaande nieuwe TVL-regeling.

De TVL-regeling betreft de vervanger van de huidige TOGS-regeling, de eenmalige uitkering van € 4000 aan mkb-bedrijven in nood. Het bedrag dat met de TVL is gemoeid heeft het kabinet nu verhoogd van € 20.000 tot € 50.000. Dit onder meer omdat werkgeverskoepel VNO-NCW had gewaarschuwd dat de voorgestelde tegemoetkoming van € 20.000 te weinig was om middelgrote mkb-bedrijven uit de brand te helpen.

Linkse partijen willen meer

Het kabinet hoopt op brede steun van de noodplannen voor de economie, net zoals dat het geval was bij het eerste noodpakket. Nu de vakbonden hebben ingestemd met bovenstaand compromis, lijkt het kabinet de grootste horde te hebben genomen om het noodpakket door de Tweede Kamer aangenomen te krijgen. De drie linkse oppositiepartijen willen echter meer, aldus het FD.

Zo wil GroenLinks grote bedrijven de ontvangen noodsteun laten terugbetalen als zij straks weer winst maken. De PvdA wil de loonkostensubsidie optrekken van 90% naar 100% voor bedrijven in zwaar getroffen sectoren én vervroegd pensioen voor mensen in zware beroepen. De SP eist ten slotte dat de in het regeerakkoord opgenomen en al uitgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting compleet wordt geschrapt.

Verder keren de drie partijen zich tegen de door Koolmees aangedragen oplossing voor flexwerkers zonder vangnet. In het voorstel dat er nu ligt is volgens hen de toegangsdrempel namelijk te hoog en de uitkering te karig.

Meer informatie

Zie ook: https://fd.nl/economie-politiek/1346121/kabinet-treft-op-de-valreep-compromis-over-ontslagboete en https://www.nu.nl/coronavirus/6054191/ontslagboete-wordt-toch-afgeschaft-noodpakket-met-maand-verlengd.html

Gepubliceerd op 28-05-2020