Circular Plastics NL

Binnen het Circular Plastics NL-project kunnen onderzoeksprojecten of showcases gericht op de recycling van kunststoffen een subsidie aanvragen. De projecten moeten huidige knelpunten bij de recycling van plastic afval weg te nemen en passen binnen een van de twaalf speerpunten.

De speerpunten van Circular Plastics NL zijn o.a. het ontwikkelen en implementeren van karakterisatietechnologieën om de kwaliteit van recycling output te verhogen, het ontwikkelen van een digitaal expertsysteem, specifieke voorbehandelings- en sorteertechnieken voor het synthetische rubber uit autobanden, recycling van verschillende soorten verpakkingen en textielmaterialen zoals rigide PP/(HD)PE verpakkingen, (L)LDPE folies, styreen gebaseerde materialen, PET verpakkingen die niet onder het statiegeldsysteem vallen, polykatoen gebaseerd textiel, tapijt, zacht PU schuim, PET, PA of PU, en tot slot het recyclen van gemengde plastic afvalstromen naar nieuwe grondstoffen voor plastic productie.

De subsidie varieert, afhankelijk van de soort kosten, van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag dat per onderwerp wordt toegekend, varieert van € 1,2 miljoen tot € 9 miljoen. Geïnteresseerde partijen kunnen hun aanvragen indienen sinds 12 oktober 2023 tot en met 11 januari 2024.

Gepubliceerd op 24-10-2023