Bouw zorggeschikte woningen

Het kabinet trekt de komende jaren €312 miljoen uit om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren om 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen.

Corporaties en zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling worden verplicht om vooraf afspraken te maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat ze structureel willen huisvesten. Per project dient minimaal 30% van het aantal woningen toegewezen te worden aan Wlz-cliënten. De woningen moeten wel dementievriendelijk zijn.

De nu ter consultatie voorgelegde subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen. Zorggeschikte woningen vragen namelijk om meer investeringen in vergelijking met reguliere woningen. Bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren, zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook zorg te verlenen in de bad- en slaapkamer.

De regeling komt voort uit de verwachting dat mensen met een partner in de toekomst vaker naar een geclusterde woonvorm zullen verhuizen, waar mensen met en zonder (zware) zorgvraag door elkaar wonen. De subsidieregeling blijft ten minste beschikbaar tot 2027.

Gepubliceerd op 24-07-2023