Al aangekondigde verruiming NOW-regeling officieel gepubliceerd

woman-fixing-clothes-on-the-rack-3965548.jpg

Al aangekondigde verruiming NOW-regeling officieel gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Volgens SZW is in de praktijk namelijk gebleken dat de regeling op een aantal punten gewijzigd en aangevuld moet worden.

Met de nu gepubliceerde (en onlangs al aangekondigde) wijziging wordt het ten eerste mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, voortaan toch NOW-ondersteuning kunnen aanvragen.

Er worden wel extra voorwaarden gesteld aan deze nieuwe mogelijkheid. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet het concern/de werkmaatschappij:
  • geen personeels-bv zijn;
  • een overeenkomst hebben met betrokken vakbonden over werkbehoud; en
  • geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen.
De overige, kleinere wijzigingen van de regeling hebben betrekking op de openbaarmaking, de informatieverplichting bij loonkostensubsidie en buitenlandse rekeningnummers.

Kijk voor meer informatie en een uitgebreide toelichting op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25372.html
Gepubliceerd op 04-05-2020