Activiteiten thuiswonenden met dementie

Gemeenten die zich inzetten voor de zorg van thuiswonende mensen met dementie kunnen gebruik maken van subsidie voor het Programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Vanaf maart hebben Nederlandse gemeenten, in samenwerking met diverse partners zoals aanbieders van dagactiviteiten, zorg- en welzijnsorganisaties, mensen met dementie en hun naasten, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen, de kans om subsidie aan te vragen. Het doel is het aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie versterken.

De subsidie is bedoeld om gemeenten te ondersteunen in verschillende fases, omdat de startsituatie per gemeente kan variëren. Subsidie kan worden aangevraagd voor drie fases: analyseren, organiseren en realiseren. Belangrijk om te weten is dat gemeenten de mogelijkheid hebben om subsidie aan te vragen voor één of meerdere van deze fases, afhankelijk van de behoeften en plannen van de gemeente.

Voor deze subsidieronde hanteert ZonMw meerdere beoordelingsrondes. De exacte procedure en deadlines zullen worden gecommuniceerd. Het is een uitgelezen kans voor gemeenten om actief bij te dragen aan het welzijn van mensen met dementie binnen hun gemeenschap. Door het versterken van het aanbod van dagactiviteiten kunnen we samen een waardevolle impact maken op de levenskwaliteit van deze groep.

Gepubliceerd op 22-02-2024