8 tips om te winnen in Europa

640_horizon2020-1.jpg (7)

8 tips om te winnen in Europa

BLOG - Over de lage slagingskans van mkb-projecten binnen het grote Europese subsidieprogramma Horizon 2020 is al veel gezegd. Onlangs hield de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een informatieve bijeenkomst over het SME-instrument, het specifieke Horizon-onderdeel voor het mkb. De bijeenkomst ging in op de type projecten die de Europese Commissie zoekt. Welke projecten zijn kansrijk? Welke punten zijn echt belangrijk om een Horizon-SME subsidie in de wacht te slepen?

Onze adviseur Erwin Altena was erbij en belicht 8 punten waarmee u rekening moet houden wanneer uw kans op succes in Europa wilt vergroten.

 1. Het SME instrument zoekt winnaars!
  De Europese Commissie (EC) zoekt winnaars. Ondernemers die niet alleen maar een hoogwaardig prototype hebben ontwikkeld, maar deze ook al uitgebreid hebben getest en dus weten dat ze ‘goud’ in handen hebben. Aanvragers die de fase van technische ontwikkeling voorbij zijn en zich vol kunnen focussen op de business case zijn potentiele winnaars en dus ‘wanted’. Wanneer u zich met uw project in die fase bevindt, heeft u een voorsprong.
 2. Toon uw groeiambitie
  Toon de ambitie om groot te worden in Europa. Wanneer u de aanvraag te braaf insteekt en uitgaat van steady groeipercentage van 20% per jaar is de EC niet onder de indruk. De EC wil de toppers die in potentie kunnen verdubbelen of verdrievoudigen. Let wel, de EC houdt niet van sprookjes, u zult wel uw verhaal moeten kunnen onderbouwen.
 3. Her-indienen loont
  Wanneer een Horizon 2020 SME –aanvraag is afgewezen, maar wel goede commentaren krijgt van de evaluatoren, heeft het zeker zin de aanvraag op bepaalde punten aan te passen en opnieuw in te dienen. Een aanvraag met kleine nuances verbeteren, kan genoeg zijn om in de herkansing wel voldoende te scoren om een positieve beschikking te ontvangen. Bovendien is het beoordelen van een aanvraag uiteindelijk mensenwerk. In de tweede poging kan een andere evaluator net anders naar een project kijken, waarna een positieve uitkomst volgt.
 4. Zorg voor andere investeerders
  Projecten met meerdere investeerders maken meer kans. Het toont aan dat meer partijen iets in uw project zien en vermindert het financiële risico. Het aantrekken van extern venture capital is dus zeker aan te bevelen. De reden “we hebben geen geld dus zoeken heil bij het SME instrument” is geen succesvolle boodschap en wordt dan ook doorgaans afgewezen.
 5. Zorg voor management skills
  Niet alleen het laten spreken van technische skills zijn belangrijk in uw projectvoordracht, maar ook de aanwezigheid van management skills is evengoed belangrijk in uw voorstel. Betrek bij uw project iemand met een visie, met ervaring en die bij voorkeur al eens een bedrijf groot heeft gemaakt in het buitenland. Beschrijf zijn cv en toon ervaringen van het team. Neem successtories op in uw projectplan. Dit vergroot het vertrouwen dat de getoonde ambitieuze doelstellingen ook echt worden gehaald. Net gestart met uw bedrijf? Kijk dan of er niet in het verleden bij andere werkgevers ervaring is opgedaan die nu van pas komt.
 6. Laat een leek de aanvraag lezen
  Het is verstandig om, voordat u uw aanvraag definitief indient deze ook voor te leggen aan een buitenstaander. Een buitenstaander die niet in de materie zit. Snapt hij of zij uw projectomschrijving ook? Weet u deze externe ook te triggeren en mee te nemen in uw verhaal? Op die manier gaat u al vooraf op de stoel zitten van de evaluator die uiteindelijk uw projectvoorstel leest en beoordeelt.
 7. Staar niet blind op de cijfers
  Laat u niet vooraf helemaal ontmoedigen door cijfers. Ja, de slaagkans is met slechts 5-9% laag, maar bedenkt dat niet alle ingediende projecten en aanvragen het gewenste niveau bereiken. 40% van de projecten wordt her-ingediend, en onder de andere 60% bevindt zich een groot aantal aanvragen die qua niveau zwaar onder de maat zijn. Die kunnen we eigenlijk niet serieus nemen, maar vertroebelen wel deze statistiek.
 8. Zorg dat je verhaal als een spannend jongensboek leest
  Uw verhaal moet sprankelen. De evaluator moet kippenvel krijgen van uw idee en project. Het moet iets te weeg brengen. Beschrijf hoe uw project de wereld beter maakt. Denk als een jongensboek. Met een happy end, duidelijke plaatjes en een verzorgde opmaak.

Met deze 8 tips bereid ik u graag voor op een goede wedstrijd in 2017. Heeft u goede voornemens en wil u in 2017 de strijd aangaan in de Champions-league? Ons EU team neemt graag samen met u uw plannen en projectvoorstel onder de loep. Maakt u kans? Wat moet u doen om uw aanvraag en project te verbeteren? Wij ondersteunen u graag. Een training op maat boeken, kan ook.

Vindsubsidies senior-consultant Erwin Altena

 

 

Gepubliceerd op 22-12-2016