2e Urban Innovative Actions call voor duurzame stedelijke ontwikkeling geopend: maximaal € 5 miljoen per project

umbrellas-1281751_960_720.jpg (1)

2e Urban Innovative Actions call voor duurzame stedelijke ontwikkeling geopend: maximaal € 5 miljoen per project

BLOG - Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van circulaire economie, mobiliteit en integratie kunnen tot maart 2017 subsidie aanvragen vanuit de tweede call van Urban Innovative Actions (UIA). Subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project. De UIA is een initiatief van de Europese Unie om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren.

Europese steden en stedelijke regio’s ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van migratie, energietransitie en stedelijke armoede. De EU subsidieert via dit programma, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.

De thema’s die tijdens deze aanvraagronde centraal staan zijn: circulaire economie, integratie van migranten en vluchtelingen en stedelijke mobiliteit. Toekomstige calls van de UIA draaien onder meer om de topics luchtkwaliteit, klimaat, digitale transitie, huisvesting, publieke aanbestedingen, duurzaam gebruik van land en toepassing van natuurlijke grondstoffen.

Doel: duurzame oplossingen voor stedelijke uitdagingen
Het doel van het UIA-programma is om in heel Europa vernieuwende en duurzame oplossingen voor stedelijke uitdagingen te ondersteunen en uit te proberen. Met proefprojecten kunnen steden nieuwe innovatieve benaderingen testen en ontdekken waarom het wel werkt of niet. Projecten moeten een sterke nadruk hebben op lokale samenwerking waarbij de resultaten meetbaar, duurzaam, op te schalen en te repliceren zijn voor andere Europese steden.

Bijdrage
De Europese Commissie steunt innovatieve pilotprojecten met een maximale bijdrage van € 5 miljoen per project, met 80% cofinanciering. Binnen uw aanvraag dient u met uw projectpartners een consortium samen te stellen. De regeling is onderdeel van het EFRO met een totaalbudget van € 372 miljoen euro voor de periode 2014-2020.

Voor wie?
Voor regio’s, steden en gemeenten van meer dan 50.000 inwoners of een samenwerkingsverband van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (met of zonder juridische status).

Infosessies
Om steden en relevante partners te informeren over de call, worden in januari en februari vier infosessies in Brussel, Riga, Rome en Krakow georganiseerd. Het evenement in Brussel vindt plaats op 13 januari 2017. U kunt zich inschrijven via de volgende link.

Maar natuurlijk praten wij u ook graag bij. Ons EU team is gespecialiseerd in regelingen als de UIA en beschikt over de juiste contacten om u verder te helpen. U kunt nog tot maart 2017 een aanvraag indienen. Maar start tijdig met de voorbereiding van uw aanvraag. Wij kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag en de voorbereiding voor aanvragen voor toekomstige UIA-calls.

Vindsubsidies consultant Udo van Unen

Meer informatie?
Zie de website: https://www.uia-initiative.eu/en

 

 

Gepubliceerd op 12-12-2016