€ 12,5 miljoen ESF-subsidie om werknemers gezond te houden

duurzame-inzetbaarheid-3.png (1)

€ 12,5 miljoen ESF-subsidie om werknemers gezond te houden

NIEUWS - Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is € 12,5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor Nederlandse projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

Het geld wordt verdeeld via de Subsidieregeling ESF 2014-2020, onderdeel 'Duurzame Inzetbaarheid voor regio's en sectoren'. Dit onderdeel is gericht op subsidieaanvragen van Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Deze partijen kunnen met projecten bijdragen aan bewustwording én het bereiken van zoveel mogelijk werknemers.

In aanmerking komen plannen die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het kan daarbij gaan om projecten gericht op:

  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability, waaronder een leercultuur en skills strategy; of
  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

De subsidiabele kosten mogen maximaal € 500.000 bedragen, en in een samenwerkingsverband kan dit zelfs oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%.

Belangstellenden kunnen van 25 september 2017 tot en met 13 oktober 2017 hun aanvragen indienen bij Agentschap SZW.

Praktijkvoorbeeld
Vindsubsidies was vorig jaar betrokken bij een (positief beschikte) aanvraag voor dit ESF-onderdeel. Deze aanvraag was gericht op het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability in de schildersector.

Deze sector was hard geraakt door de economische crisis. Dit heeft een negatief effect gekregen op de werkdruk. Om de schilders naar de toekomst toe goed voor te bereiden, wordt er een serious gaming project opgezet waarbij de schilders in een realistische werkomgeving gaan werken aan ondernemerschap. Door te participeren in dit project, krijgen de schilders op maat vaardigheden aangeboden waardoor ze duurzamer kunnen worden ingezet. Zowel in de sector, als ook buiten de sector als dat op persoonsniveau gewenst is.

Interesse? Vindsubsidies helpt u graag verder!

Gepubliceerd op 14-07-2017