Kennis over beroepsonderwijs en subsidies

Check Badge Alternate 25+ jaar ervaring
Multiple 11 2 190+ specialisten
Seo Search Graph Expert
anoek

Onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs, maar ook het beroepsonderwijs bereiden leerlingen/studenten voor op de toekomst. Daarbij moeten het onderwijs en de onderwijsinstellingen aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf. Onderwijsinstellingen doen dit veelal niet alleen. Samen met partners werken zij aan een duurzame toekomst. Met of zonder behulp van subsidies ondersteunt Vindsubsidies bij diverse vraagstukken omtrent toekomstbestendig  beroepsonderwijs.

In de periode september 2023 tot en met december 2023 sluiten wij op deze pagina aan bij de thema’s van het vakblad Profiel. Elke maand publiceren wij nieuwe content.

September: Duurzaam beroepsonderwijs voor een duurzame wereld.
Oktober: Toekomstbestendig beroepsonderwijs.
November: Wendbaar beroepsonderwijs, flexibele docenten.
December: Visies op beroepsonderwijs.

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan ook aan voor onze nieuwsbrief.

Vindsubsidies en team onderwijs

Vindsubsidies ondersteunt innovatieve onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden bij hun planvorming en waar mogelijk passende subsidies. Zo helpen wij grenzen te verleggen.

Team Onderwijs helpt onderwijs- en kennisinstellingen om hun ambities waar te maken. De toegevoegde waarde van Vindsubsidies is dat wij vaak strategisch meedenken met projectideeën die het primaire proces van de onderwijsinstelling vaak in combinatie met het werkveld versterken en hierbij inzichtelijk maken welke kansrijke subsidiemogelijkheden een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van hun ambities.

Als fullservicebureau gaan we een duurzame relatie aan met onze opdrachtgevers. Benieuwd naar ons team? Zij stellen zichzelf hieronder graag aan je voor!

Anko Spoelstra

Anko Spoelstra

Anko heeft als senior consultant al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van beleidsadvies rond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, concept- en projectontwikkeling, innovatieadvies, subsidieadvies en (interim)projectmanagement bij met name onderwijsinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Demi Schrijver

Demi Schrijver

Demi richt zich veelal op onderwijsinstellingen, publiek-private samenwerkingen en (arbeidsmarkt)regio’s, ook heeft zij ervaringen opgedaan bij de provincie. Voor deze opdrachtgevers is zij projectleider, subsidiecoördinator en of betrokken bij het opstellen van subsidieaanvragen en het verantwoorden ervan (o.a. RIF-subsidie, MKB-idee, Erasmus+, SLIM, LLO-katalysator en provinciale regelingen).  

Sabine ter Haar

Sabine ter Haar

Met ruim 20 jaar ervaring binnen het spectrum van beleidsadvisering, programma- en projectmanagement en (Europese) subsidiebegeleiding voor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijven leidt Sabine het team van deskundige consultants die zich bezighouden met beleidsadvies, subsidieadvies en project- en programmamanagement voor publieke organisaties.

Julien Vermeer

Julien Vermeer

Julien houdt zich als consultant bezig met opdrachten op het gebied van onderwijs en het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Hij voert screenings uit voor onderwijsinstellingen en schrijft subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Ruben van Hoogstraten B

Ruben van Hoogstraten

Ruben werkt voor diverse opdrachtgevers in het publieke domein (onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten). Hierbij heeft hij ervaring opgedaan met het aanvragen van verschillende subsidies (Regionaal Investeringsfonds MBO, Erasmus+, SLIM) alsmede met het uitvoeren van screeningsopdrachten ten behoeve van het identificeren van subsidiemogelijkheden.

Kathi Lemmens-Krug

Kathi Lemmens-Krug

Kathi is als senior consultant betrokken bij opdrachten voor het hoger beroepsonderwijs rondom leven lang leren, onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting en het professionalisering van interne structuren en processen van onderwijsinstellingen.

Vrouw voor schoolbord

Duurzaam beroepsonderwijs voor een duurzame wereld

Team onderwijs heeft vergrote aandacht voor duurzaamheid: een container- of multi-interpretabel begrip die binnen de onderwijswereld uiteenlopende uitdagingen met zich meebrengt waarbij wij opdrachtgevers ondersteunen.  

In de eerste plaats kan duurzaamheid binnen het onderwijs zeer letterlijk worden opgevat. Het gaat dan om het verduurzamen van de bedrijfsvoering, waarbij het besparen van energie en het terugdringen van schadelijke uitstoot de speerpunten zijn. We helpen instellingen op dit vlak door bijvoorbeeld subsidie voor de verduurzaming van hun vastgoed aan te vragen, waardoor ze concrete stappen kunnen zetten om milieuvriendelijker te worden.

Naast het aspect van milieubewust handelen, heeft duurzaamheid ook invloed op het bestaansrecht van de onderwijsinstellingen. Veel instellingen worstelen momenteel met de vraag hoe zij hun onderwijsmodel duurzaam ofwel toekomstbestendig kunnen maken. Met de vergrijzing in Nederland wordt het aantal jongvolwassenen en daarmee de reguliere instroom vanuit het voortgezet onderwijs, kleiner. Hierdoor moeten onderwijsinstellingen zicht richten op het aanspreken van nieuwe doelgroepen.  

Op dit vlak liggen er voor steeds meer kansen in het contractonderwijs, om een leven lang ontwikkelen (LLO) te stimuleren. Door middel van onderwijs in de leerweg speelt het mbo hier al voor een gedeelte op in. Vooral in de sectoren die voor grote transitieopgaven staan, zoals techniek en zorg.

Waar binnen de techniek allerlei nieuwe technologieën hun intrede doen als oplossing voor de energietransitie, krijgt de zorg steeds meer te maken met digitalisering. Beide sectoren hebben behoefte aan voldoende geschikt personeel en het duurzaam inzetbaar van professionals in deze sectoren vraagt om flexibilisering van het beroepsonderwijs, waarbij voldoende mogelijkheden tot om- en bijscholing voorhanden zijn. Voor een duurzame arbeidsmarkt is een belangrijke rol voor het onderwijs weggelegd.

Deze inhoudelijke ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs zetten instellingen tegenover grote uitdagingen. Gelukkig zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voorhanden die kunnen helpen bij het te lijf gaan van deze uitdagingen. Voor verschillende instellingen brengen wij deze regelingen in kaart en zorgen wij dat de subsidiekansen optimaal worden benut, waardoor het onderwijs, maar ook de arbeidsmarkt een duurzame toekomst tegemoet kan gaan.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ondersteunen je graag bij planvormings- en subsidievraagstukken. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400. 

Succesverhaal

De afgelopen periode hebben wij in samenwerking met Folkert Potze, directeur Techniek bij het ROC Nijmegen, diverse subsidies succesvol aangevraagd. “Samen met Vindsubsidies hebben wij meer dan 30 succesvolle aanvragen opgesteld. Dit was ons in ons eentje nooit gelukt”, aldus Potze. Bekijk de video hieronder.

Diensten Team Onderwijs Vindsubsidies:

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 5643
Overheid
Onderwijs

Kwartiermaker

Een kwartiermaker werkt in opdracht van een organisatie in (meestal) de publieke sector.