Alfrink

Over Alfrink College

Het Alfrink college is een katholieke school met ongeveer 1600 leerlingen en 160 personeelsleden. De school biedt drie onderwijsniveaus aan, te weten havo, vwo en het tweetalig onderwijs voor zowel het havo als het vwo. Internationalisering is opgenomen in het beleid van de school en uitgewerkt in drie speerpunten die in het onderwijs geïntegreerd zijn.

Ten eerste Versterkt talenonderwijs en CLIL. Dit gaat over goed opgeleide docenten door het leren van talen en excellentie op het gebied van innovatie en internationalisering. Om dit aandachtspunt te borgen en te verbeteren, is het van belang dat docenten hun praktische en didactische competenties rond Content Language Integrated Learning (CLIL) gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk voortdurend verbeteren.

Ten tweede Europese en internationale oriëntatie en 21st century skills. Het Alfrink college vindt het belangrijk dat leerlingen geïnspireerd worden om hun talenten optimaal te benutten en zo hun volledige potentieel te bereiken. Op deze manier probeert het Alfrink college haar leerlingen handvaten te geven, zodat zij een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame wereld, waarin wederzijds respect en internationale solidariteit centraal staan. De leerlingen leren om op een productieve en respectvolle manier om te gaan met mensen uit andere culturen, ver weg en binnen hun eigen gemeenschap. Ze ontdekken wat hun talenten zijn en zijn in staat deze te ontwikkelen.

Ten derde met de doelstelling samenwerking tussen verschillende landen tracht het Alfrink college haar internationale netwerk te behouden en uit te breiden, opdat er gezamenlijk projecten worden gestart of er uitwisselingsprojecten kunnen plaatsvinden. Hiermee wordt er bijgedragen aan de internationale competentie-ontwikkeling van leerlingen en docenten.

Sproetje Nieuw

De rol van Vindsubsidies

Om bovenstaande speerpunten onder te verdelen in verschillende onderwijsprogramma’s, heeft het Alfrink college in samenwerking met Vindsubsidies meerdere Erasmus+ subsidies aangevraagd en beschikt gekregen. Zo gaan docenten op nascholing om hun vakinhoudelijke en vakdidactische kennis te ontwikkelen, worden er vakoverstijgende projecten rond het thema UNESCO georganiseerd en vinden er in het kader van internationale samenwerking projecten plaats met buitenlandse scholen omtrent digitalisering en het Model United Nations Alfrink.

Net als Alfrink College grenzen verleggen?

Wij ondersteunen organisaties bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. 

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen