Opnieuw veel geld voor ontwikkeling en demonstratieprojecten op gebied van Energie en Klimaat

De afgelopen jaren heeft RVO door middel van verschillende regelingen veel geld verstrekt voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het gaat hierbij om projecten die zich richten op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstraties. Veel subsidieregelingen binnen het programma Topsector Energie hadden begin januari geen budget meer over of sloten toen.

Nu is bekend geworden dat RVO verwacht de innovatieregelingen in 2023 opnieuw te kunnen open stellen voor nieuwe aanvragen. Het gaat dan o.a. om de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+), Hernieuwbare Energie (HER+) en Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI). De verwachting is zelfs dit op korte termijn in maart of april zal gebeuren. De afgelopen openstellingen waren zeer populair. Naar verwachting zullen er dan ook snel veel aanvragen ingediend gaan worden. Wacht dus niet te lang met het voorbereiden van een aanvraag.

Met deze regelingen waar ondernemers aanspraak kunnen maken op grote bedragen kan men aan de slag met duurzame energieproductie en -besparing, energiesystemen, circulaire economie en CO2-reductie in de industrie.

Wil je hulp bij het aanvragen van deze subsidies? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.

Gepubliceerd op 24-02-2023