Logo Noaberkracht

Subsidiecoördinator en het Subsidieregister voor Noaberkracht

Noaberkracht bestaat uit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Vindsubsidies ondersteunt Noaberkracht op subsidiegebied met een subsidiecoördinator en het Subsidieregister, een tool om subsidiezaken vast te leggen en te monitoren. 

Subsidieregister, waarom? 

Gemeenten maken gebruik van subsidies voor thema’s als het inrichten van de openbare ruimte, vitaliteit, bestuurlijke vernieuwing en innovatief huisvestingsbeleid. Vanwege de diversiteit aan projecten zijn veel verschillende afdelingen en medewerkers betrokken. Om toch overzicht te kunnen houden, is er binnen veel gemeenten een grote behoefte aan een systeem waarin alle subsidiezaken en subsidiestromen worden vastgelegd. Vindsubsidies ontwikkelde samen met Noaberkracht daarvoor het Subsidieregister. 

Programmaleider Beleidsadviseur Human Capital Agenda

Alle projectstadia vastgelegd, meldingen bij deadlines 

In het Subsidieregister worden niet alleen alle ingediende subsidieaanvragen van een gemeente vastgelegd, maar alle fases van het aanvraagproces.

Alle acties en documentatie behorend bij de initiatiefase, de aanvraag, de uitvoering van het project en de verantwoording kunnen worden opgeslagen in het systeem, en zijn te raadplegen door projectmedewerkers en managers.

Ook kunnen taken worden toegewezen en meldingen worden ingesteld voor deadlines, bijvoorbeeld voor rapportages richting de subsidieverstrekker. 

Budget Interreg Europe

Totaaloverzicht van alle aangevraagde, toegekende en vastgestelde subsidies

Gemeenten kunnen vanuit het Subsidieregister totaaloverzichten uitdraaien waarin inzichtelijk is hoeveel subsidie er in een jaar is aangevraagd, binnen welke thema’s en hoeveel er is toegekend. Ook is in het register te zien voor welke projecten geen subsidies zijn aangevraagd.

Deze zijn vanuit de Initiatiefase dan niet verder doorontwikkeld tot een daadwerkelijke subsidieaanvraag. Periodiek kan er dan gekeken worden naar de projecten waarvoor geen subsidie is aangevraagd. Is hier terecht geen subsidie voor aangevraagd of zijn er toch mogelijkheden? In dat geval is een gemeente onnodig subsidie misgelopen. 

Detachering Projecten Subsidies

Noaberkracht:

,,Met het Subsidieregister hebben we als Noaberkracht grip op subsidies in elke fase van het project’’

Het Subsidieregister is hiermee een effectieve tool die ervoor zorgt dat je als gemeente ‘in control’ bent binnen elke fase van het subsidieaanvraag proces zodat er geen subsidiekans onbenut blijft. Noaberkracht is enthousiast over de tool.

André Meen, financieel adviseur van Gemeente Dinkelland: ,,Met het Subsidieregister hebben we als Noaberkracht grip op subsidies in elke fase van het project''.   

 

Subsidiecoördinator

De subsidiecoördinator van Vindsubsidies enthousiasmeert collegavan Noaberkracht om met subsidies aan de slag te gaan

Onze subsidiecoördinator bij Noaberkracht voert concreet de volgende werkzaamheden uit: 

 • Het voeren van screeningsgesprekken met medewerkers 
 • Het uitvoeren van deskresearch, zoals het grondig bestuderen van projecten en het uitwerken van subsidiemogelijkheden 
 • Proactief meedenken met projecten en waar nodig adviseren om projecten aan te laten sluiten bij de subsidieregeling 
 • Vraagbaak voor allerhande subsidie gerelateerde zaken 
 • Opstellen van subsidie aanvragen 
 • Ondersteuning bij afronding van subsidieprojecten 
 • Overzicht en monitoring lopende subsidieprojecten en deadlines 

In de rol van subsidiecoördinator heeft Vindsubsidies Noaberkracht ondersteund bij het benutten van diverse subsidieregelingen, waaronder:

 • EFRO: Mineral Valley (subsidie: € 396.000,-)
 • Leefbare kleine Kernen (€ 15.000,- subsidie per aanvraag)
 • Stadsarrangementen (€ 50.000,-)
 • A&O Fonds (€ 15.000,- of € 50.000,- per aanvraag)
 • SDE (zonnepanelen gemeentehuis)
 • ZonMw regelingen
 • LEADER: voor lokale initiatieven

In de voetsporen van Noaberkracht treden?

Wij ondersteunen organisaties bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen