Wie komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het ELFPO? 

Het verschilt per openstelling binnen ELFPO (POP3/NSP) wie de doelgroep is. Er zijn openstellingen specifiek gericht op individuele agrariërs (m.a.w. MKB), maar ook openstellingen gericht op samenwerkingsverbanden met agrarische vertegenwoordiging, en openstellingen die specifiek gericht zijn op grondeigenaren zoals overheden (provincies, waterschappen, in mindere mate ook gemeenten).

 

Welke omvang heeft het ELFPO? 

Het GLB is een groot onderdeel van het Europese subsidiebudget, en pijler 2 – het ELFPO - omvat in totaal in 2021-2027 € 95.51 miljard. Dit geld is echter niet allemaal beschikbaar voor Nederland. Voor Nederland zal iets meer dan 1 miljard euro hiervan beschikbaar zijn voor ELFPO openstellingen. Deze gelden worden verdeeld over de 12 Nederlandse provincies, die het vervolgens weer verdelen over de diverse en uiteenlopende openstellingen.

 

Welke subsidiebijdrage is te ontvangen vanuit het ELFPO?

De subsidiebijdrage vanuit het ELFPO is afhankelijk van het programma, de call en de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd. Nederlandse projecten kunnen onder sommige openstellingen tot 100% subsidie ontvangen, maar in veel gevallen betreft het ca. 40-50% subsidie. Omdat ELFPO Europees geld betreft dat door op natiestaatniveau wordt verdeeld zijn staatssteunregels van toepassing, en is de maximale financiering daardoor gelimiteerd op basis van de toegestane te verlenen steun.  Benieuwd naar wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact op met een van onze subsidiespecialisten. Met ruim 25 jaar ervaring weten onze gespecialiseerde EU subsidiespecialisten alles over het indienen van een succesvolle ELFPO aanvraag!

Anderen bekeken ook:

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
Overheid
Ondernemers

EFRO

EFRO is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen.

POP Plattelandsontwikkelingsprogramma
Overheid

NSP

De ambities van Nederland voor ontwikkelen van het platteland vinden we in NSP.