Voor innovatieve mkb-bedrijven die internationaal willen groeien.

Innovatieve mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen vanuit het Europese mkb-instrument (SME Instrument). Het subsidieprogramma, onderdeel van het grote Europese R&D-programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie, is speciaal bedoeld voor hoog-innovatieve projecten die worden uitgevoerd door het mkb. Het instrument is toegankelijker en laagdrempeliger voor bedrijven dan andere Horizon-subsidies. Desondanks kan de subsidie per project oplopen tot € 2,5 miljoen.

Budget en aanvragen

Het budget voor de periode 2018-2020 bedraagt ruim € 1,5 miljard. Het SME instrument bestaat uit 3 fases waarvoor je een aanvraag kunt indienen: Haalbaarheidsstudie (1), Uitvoeren businessplan (2) en Commercialisatie (3). De maximale subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek is € 50.000, voor de uitvoerende fase is dit € 2,5 miljoen. Fase 3 is geen financiële bijdrage maar bestaat uit advies en coaching rond het op de markt brengen van de productinnovatie of nieuwe dienst.

Voor de eerste twee fasen kun je op elk moment een projectaanvraag indienen. Het mkb-instrument werkt met een open oproep en 4 deadlines (cut off dates) per jaar.

Toegankelijker voor het mkb

Het mkb-instrument is voor de laatste drie jaar van dit programma behoorlijk op de schop genomen, ten gunste van mkb-ondernemers. Dit is gedaan om effectiever steun te kunnen verlenen aan mkb’ers die zeer innovatieve nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen en op de markt brengen. Het gaat daarbij om innovaties die nieuwe markten kunnen creëren of bestaande markten omver kunnen gooien. 

Welke sectoren en projecten scoren goed?

Om een indruk te krijgen van welke sectoren en projecten het tot nu toe goed hebben gedaan, hebben we teruggekeken naar de afgelopen jaren. Het meeste geld, honderden miljoenen, ging naar de sectoren Medical & Health Care, Cleantech en Energy. Binnen alle sectoren scoorden ICT-innovaties ook goed. Daarnaast ontvingen ook veel projecten op het gebied van robotica, duurzame bouw(materialen) en agritech een subsidie vanuit het mkb-instrument.

Meer weten over het SME instrument?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

sme instrument

Consultant Judith Spaltman helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij