Maak kennis met de opvolger van de STEP: 
Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Voor de RVV Verduurzaming is er in 2019 maximaal € 78 miljoen beschikbaar.
Wij verzorgen niet alleen de subsidieaanvraag maar ondersteunen ook bij het opstellen van een bouwrenovatieplan en het aanvragen van een nieuwe energie-index.

Wat houdt de subsidie in?

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVVV) is de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP) en bedoeld voor verhuurders die de energieprestatie van woningen verbeteren. Een deel van de investeringskosten die hier voor nodig zijn, mogen in mindering worden gebracht op de Verhuurderheffing.

Voor de STEP-regeling is het subsidieplafond al bereikt. STEP-aanvragen die nu nog worden ingediend, komen op een wachtlijst, maar maken geen kans meer op honorering. Voor de RVV Verduurzaming komt jaarlijks een flink budget vrij. In 2019 is dit maximaal € 78 miljoen.

Voor wie?

De RVV Verduurzaming is een fiscale regeling voor verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen.

De RVVV in hoofdlijnen:

De heffingsvermindering wordt gebaseerd op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.

  • Er geldt een minimumniveau: een Energie-Index van ten hoogste 1,4 (voorheen energielabel B). Dit niveau past bij de doelstelling van het Energieakkoord. Woningcorporaties moeten gemiddeld op label B uitkomen.
  • De heffingsvermindering verduurzaming is ook bruikbaar is voor het aardgasvrij maken van huurwoningen.
  • De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurderheffing betaalt. Dat betekent dat de aanvrager meer dan 50 huurwoningen onder de liberaliseringsgrens bezit.
  • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar klaar zijn
  • Je kunt de RVVV met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2019 voor investeringen in energiebesparende maatregelen (hierbij wordt uitgegaan van een opnamedatum van de energie-index na 1 december 2017).

Wanneer aanvragen?

Vanaf 1 februari 2019 (uitgaven vanaf 1 januari tellen met terugwerkende kracht al mee). Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2019 worden klaargezet in het E-loket om zo snel mogelijk in te kunnen dienen.

Hoogte van de aftrek

De hoogte van het bedrag dat in mindering mag worden gebracht op de verhuurderheffing hangt af van de te realiseren Energie-index en bedraagt tussen de € 3.000 en € 10.000 per woning.

Ondersteuning bij bouwrenovatieplan en vaststellen energie-index

Wij regelen niet alleen het proces rond de subsidieaanvraag, maar ook de organisatie rond het bouwrenovatieplan. Voor het aanvragen van de energie-index werken wij samen met een deskundige partij op dit gebied. Wij zorgen dat de voortgang van de aanvraag en de stappen in het bouwrenovatieplan en de aanvraag voor een nieuwe energie-index worden vastgelegd in een overzichtelijke tabel, zodat je altijd inzicht hebt in de actuele status.

Combineren met andere regelingen is mogelijk!

De RVV Verduurzaming mag worden gecombineerd met andere fiscale regelingen en subsidies, zoals de SDE+ en de EIA (de Energie Investeringsaftrek). Zo behaal je dubbel voordeel op de investeringen.

Meer weten over de RVVV?

Vul onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

Accountmanager Bart Voortman helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij