Subsidies voor het onderwijs

Check Badge Alternate 25+ jaar ervaring
Multiple 11 2 Meer dan 90 specialisten
Seo Search Graph Vooruitstrevend
anoek

Heb jij als onderwijsinstelling alle subsidies in beeld?

Periodiek komen er nieuwe subsidies bij die interessant zijn voor onderwijsinstellingen; voor onderwijs en educatie, maar ook voor bijvoorbeeld de gebouwen waarin wordt lesgegeven. Heeft de onderwijsinstelling waar jij werkzaam bent ze allemaal in beeld? De overheid stimuleert projecten met verschillende subsidieregelingen en fondsen waar een onderwijsinstellingen gebruik van kan maken. Onderstaand een aantal thema's waarvoor de overheid aandacht heeft:

  • Onderwijsvernieuwing, denk hierbij aan de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt, de (vergrote) aandacht voor leven lang ontwikkelen, de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs en docentprofessionalisering.

  • Aandacht voor kwetsbare doelgroepen, denk hierbij aan personen die geen startkwalificatie hebben of leerlingen die door bijvoorbeeld corona achterstanden hebben opgelopen.

  • Onderzoek en ontwikkeling. Inzichten uit de wetenschap en innovatie helpen scholen om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om hun onderwijs te verrijken of een verbetercultuur te creëren binnen de school. Verschillende subsidieverstrekkers ondersteunen hierbij door onderzoek en onderwijs nauw met elkaar te verbinden en door innovaties aan te jagen.

  • Verduurzaming van gebouwen. De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige gebouwen. Omwille daarvan zijn subsidieregelingen in het leven geroepen.

  • Internationalisering. De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen. Door kennis te maken met andere landen en mensen uit verschillende culturen leren kinderen veel over de ander en zichzelf. Dit geeft leerlingen een streepje voor in onze internationale samenleving. Voor internationalisering zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Succesverhaal

De afgelopen periode hebben wij in samenwerking met Folkert Potze, directeur Techniek bij het ROC Nijmegen, diverse subsidies succesvol aangevraagd. “Samen met Vindsubsidies hebben wij meer dan 30 succesvolle aanvragen opgesteld. Dit was ons in ons eentje nooit gelukt”, aldus Potze. Bekijk de video hieronder.

Vrouw voor schoolbord

Wendbaar beroepsonderwijs: met en in de praktijk

Onze wereld is constant in beweging. Dat geldt ook voor het onderwijs. Wie vandaag mensen opleidt voor de wereld van morgen moet zelf ook in beweging blijven.

Samen met collega’s Demi, Ruben en Julien vormt Anko het onderwijsteam van Vindsubsidies. Dit team helpt onderwijsinstellingen om veranderingen bij te houden en toekomstplannen te realiseren. Dit doen wij door onder andere trends en ontwikkelingen te monitoren, behoeftes op te halen bij onderwijsinstellingen en hun stakeholders, publiek-private samenwerkingen te vormen, subsidies te identificeren, aan te vragen en te verantwoorden, maar ook door het beroep van subsidieadviseur op interim basis uit te voeren.

Wendbaar beroepsonderwijs

“Een wendbare onderwijsorganisatie is flexibel om snel in te kunnen spelen op externe en interne ontwikkelingen, zoals veranderingen in de overheid, het beroepenveld of de behoefte van studenten,” vertelt Demi. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de arbeidsmarktdiscrepanties, wetgeving wat invloed heeft op het uitoefenen van beroepen en de aandacht voor praktijkleren en kortdurende scholing.

Voor onze opdrachtgevers dragen wij met behulp van subsidies bij aan wendbare onderwijsorganisaties. “Een projectsubsidie biedt ruimte om wendbaar beroepsonderwijs te realiseren,” vertelt Julien. Daar waar de zorg steeds meer moet innoveren en gebruik moet maken van IT-oplossingen, zorgt een mbo-instelling met behulp van subsidie voor de (bij-)scholing van studenten en zorgpersoneel.

Ook zien we dat er met behulp van subsidie steeds meer les wordt gegeven in de praktijk, wat zorgt voor een verbeterde arbeidsmarktoriëntatie. Techniekvakken worden steeds vaker bij een bedrijf onderwezen. Bedrijven hebben modernere apparatuur en de benodigde vaardigheden worden hier in de dagelijkse praktijk ontwikkelt,” aldus Ruben.

Behalve van plaats verandert ook het onderwijsmodel van opzet. Traditioneel schoolt het middelbaar beroepsonderwijs studenten in afgebakende vakgebieden met een vast curriculum. De huidige arbeidsmarkt vraagt om zowel kortdurende scholing als om vakmensen die vaardigheden uit verschillende vakgebieden combineren. “Om aan die vraag te voldoen moet het onderwijs flexibel worden aangeboden. Hierbij worden generieke vaardigheden aan alle studenten aangeboden en krijgen zij de keuze om specialistische vaardigheden te ontwikkelen. Van studenten wordt verwacht dat ze vaker de gebaande paden verlaten en hun eigen weg inslaan door zelf de regie te nemen,” vertelt Anko.

Een wendbare onderwijsorganisatie met vernieuwend onderwijs heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van docenten. Subsidieregelingen bieden financiële ruimte voor professionaliseringsactiviteiten. Zo kan er kennis omtrent vakinhoud en onderwijsdidactiek worden opgedaan. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt.

Wat kan Vindsubsidies voor jullie betekenen? 

Wij helpen onderwijsorganisaties om hun ambities waar te maken. Er zijn verschillende subsidieregelingen die de ambities van onderwijsinstellingen waar kunnen maken. “Er is een overvloed aan subsidieregelingen, waardoor door de bomen niet altijd het bos meer wordt gezien,” aldus Anko. De toegevoegde waarde van Vindsubsidies is dat wij strategisch meedenken met projectideeën en hierbij inzichtelijk maken welke kansrijke subsidiemogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun ambities.

Als fullservicebureau gaan we een duurzame relatie aan met onze opdrachtgevers. Nadat de subsidiemogelijkheid geïdentificeerd is, worden alle vervolgstappen van het subsidieverwervingsproces in samenwerking met het onderwijsteam en andere betrokkenen gezet. “Hiervoor wordt gekozen, omdat gedeeld draagvlak essentieel is om een plan te doen slagen,” zo stelt Demi. Samen werken wij aan de realisatie van wendbaar onderwijs.

Benieuwd naar ons team? Zij stellen zichzelf hieronder graag aan je voor!

Anko Spoelstra

Anko Spoelstra

Anko heeft als senior consultant al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van beleidsadvies rond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, concept- en projectontwikkeling, innovatieadvies, subsidieadvies en (interim)projectmanagement bij met name onderwijsinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Demi Schrijver

Demi Schrijver

Demi richt zich veelal op onderwijsinstellingen, publiek-private samenwerkingen en gemeenten. Voor deze organisaties voert zij ofwel screenings uit, schrijft zij subsidieaanvragen voor provinciale, nationale en Europese regelingen, voert zij reviews uit voor klanten en of helpt zij hen bij het programmamanagement.

Sabine ter Haar

Sabine ter Haar

Met ruim 20 jaar ervaring binnen het spectrum van beleidsadvisering, programma- en projectmanagement en (Europese) subsidiebegeleiding voor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijven leidt Sabine het team van deskundige consultants die zich bezighouden met beleidsadvies, subsidieadvies en project- en programmamanagement voor publieke organisaties.

Julien Vermeer

Julien Vermeer

Julien houdt zich als consultant bezig met opdrachten op het gebied van onderwijs en het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Hij voert screenings uit voor onderwijsinstellingen en schrijft subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Ruben van Hoogstraten A

Ruben van Hoogstraten

Ruben werkt voor diverse opdrachtgevers in het publieke domein (onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten). Hierbij heeft hij ervaring opgedaan met het aanvragen van verschillende subsidies (Regionaal Investeringsfonds MBO, Erasmus+, SLIM) alsmede met het uitvoeren van screeningsopdrachten ten behoeve van het identificeren van subsidiemogelijkheden. 

Database

Screen je organisatie of projecten op kansrijke regelingen 

We screenen je organisatie of projecten op kansrijke regelingen en zetten deze helder onder elkaar in een rapport. Daarna gaan we gedetailleerder bespreken waarvan je gebruik zou kunnen en willen maken.

Onze consultants nemen contact op om actuele projecten en plannen te bespreken. Zij bekijken vervolgens of er mogelijkheden zijn en koppelen deze direct terug. Wanneer je geen klant bent, maar graag eenmalig een subsidiescreening wilt laten uitvoeren voor je onderneming, organisatie, project of investering kan dit natuurlijk ook!

 

Houd spam tegen

Nieuwsgierig geworden?

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Houd spam tegen

Diensten Team Onderwijs Vindsubsidies:

MG 5643
Overheid
Onderwijs

Kwartiermaker

Een kwartiermaker werkt in opdracht van een organisatie in (meestal) de publieke sector.

MG 5578
Ondernemers
Overheid
Onderwijs
Onderzoek

Screening

Altijd alle subsidies en fiscale regelingen op een rij, zodat je geen externe financiering misloopt.

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.

Niet gevonden wat je zocht?

Vind Subsidies Onderwijs
Onderwijs

Leven lang ontwikkelen

Door de coronacrisis zijn er veel regelingen voor scholing en ontwikkeling bijgekomen.

Regionaal Investeringsfonds MBO
Onderwijs

Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Subsidietrainingdienstensubsidies
Onderwijs

MBO 2030 denkkader

De kwaliteit van het middelbaarberoepsonderwijs (mbo) staat de komende jaren voor een grote uitdaging.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.