Subsidies voor afval- en recyclingbedrijven

Benieuwd naar subsidies voor afval- en recyclingbedrijven?

Nederland moet in 2030 precies 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De (inter)nationale overheid stelt subsidies beschikbaar voor bedrijven, overheden en samenwerkingsverbanden die projecten en investeringen uitvoeren die bijdragen aan deze doelstelling. 

Actuele subsidieregelingen

Ook voor de afval- en recyclingbedrijven zijn verschillende subsidieregelingen actueel op dit gebied, bijvoorbeeld voor projecten op het gebied van:

  • klimaataanpassingen
  • het terugdringen van CO2-uitstoot
  • levensduur-verlenging van producten en grondstoffen
  • recycling
  • de productie en toepassing van hernieuwbare grondstoffen en energie
  • alternatieve businessmodellen

Op deze pagina lees je meer over actuele subsidiekansen rond deze thema's.

vindsubsidies

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): € 15 miljoen subsidie per project

Wanneer je minder energie gaat verbruiken in het productieproces van jouw bedrijf of een innovatieve techniek ontwikkelt waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd, kun je subsidie aanvragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ kent een speciaal subsidieonderdeel dat zich richt op projecten op het gebied van een circulaire economie.

--> Lees verder

Regeling Versnelde Klimaatinvestering: aanvragen kan tot 30 juni 2020

De regeling Versnelde Klimaatinvestering richt zich op ondernemers die investeren in het verlagen van de CO2 uitstoot.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de meerkosten van een investering in milieubesparende bedrijfsmiddelen, bewezen technologieën voor CO2-reductie, hergebruik en recycling van materialen. Een voorwaarde is dat het project dit jaar nog wordt afgerond. 

--> Lees verder

 

Topsector Energiestudies Industrie: subsidie voor innovatie in ketens 

Wanneer je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoekt van een innovatief pilot- of demonstratieproject, gericht op het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies, kun je gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Je kunt subsidie aanvragen voor drie typen projecten, de uiterste datum dat een aanvraag kan worden ingediend is 1 september 2020.

--> Lees verder

 

Met de EIA fiscaal voordeel behalen voor je energievriendelijke investering? 

Investeer je energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen? Dan heb je recht op fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Daarmee breng je de energiekosten omlaag en ontvang je tegelijkertijd belastingvoordeel.

--> Lees verder

 

MIA: fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen en processen

Ook de fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) is interessant voor de afval- en recyclingbranche. De MIA is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen. De MIA wordt vaak gecombineerd met de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

--> Lees verder

 

MIT R&D Samenwerkingsprojecten: tot € 350.000 subsidie per project

Wanneer je met een of meerdere andere ondernemers samenwerkt aan een innovatie binnen de topsector(en) kun je een subsidieaanvraag indienen voor de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten.

Wat is de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten?

Bij R&D Samenwerkingsprojecten gaat het om projecten van minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een kennisinstelling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag van € 350.000 per project. De projecten worden op grond van kwaliteit beoordeeld.

--> Lees verder

 

 


Bel ons:
088-2020400


Stuur een e-mail:
tessa.deboer@vindsubsidies.nl


Of volg ons: 

facebook vindsubsidies   linkedin vindsubsidies    twitter vindsubsidies

Meer weten over bovenstaande subsidiemogelijkheden voor afval- en recyclingprojecten? 

Neem dan contact met ons op. Consultant Tessa de Boer van team Energie & Circulair vertelt je graag, geheel vrijblijvend, meer over actuele en aankomende subsidiekansen.


naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij