Subsidie Demonstratie Energie En Klimaatinnovatie

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): € 15 miljoen subsidie per project

Wanneer je minder energie gaat verbruiken in het productieproces van jouw bedrijf of een innovatieve techniek ontwikkelt waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd, kun je subsidie aanvragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

De DEI+ kent een speciaal subsidieonderdeel dat zich richt op projecten op het gebied van een circulaire economie.

Regeling Versnelde Klimaatinvestering

Regeling Versnelde Klimaatinvestering

De regeling Versnelde Klimaatinvestering richt zich op ondernemers die investeren in het verlagen van de CO2 uitstoot.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de meerkosten van een investering in milieubesparende bedrijfsmiddelen, bewezen technologieën voor CO2-reductie, hergebruik en recycling van materialen. Een voorwaarde is dat het project dit jaar nog wordt afgerond.

Topsector Energiestudies Industrie Subsidie

Topsector Energiestudies Industrie: subsidie voor innovatie in ketens

Wanneer je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoekt van een innovatief pilot- of demonstratieproject, gericht op het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies, kun je gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Je kunt subsidie aanvragen voor drie typen projecten.

EIA Fiscaal Voordeel Energievriendelijke Investering

Met de EIA fiscaal voordeel behalen voor je energievriendelijke investering?

Investeer je energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen? Dan heb je recht op fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Daarmee breng je de energiekosten omlaag en ontvang je tegelijkertijd belastingvoordeel.

EIA
Fiscale Aftrek Voor Milieuvriendelijke Investeringen En Processen

MIA: fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen en processen

Ook de fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) is interessant voor de afval- en recyclingbranche. De MIA is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen.

De MIA wordt vaak gecombineerd met de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

MIA
MIT R&D Samenwerkingsprojecten Subsidies

MIT R&D Samenwerkingsprojecten: tot € 350.000 subsidie per project

Wanneer je met een of meerdere andere ondernemers samenwerkt aan een innovatie binnen de topsector(en) kun je een subsidieaanvraag indienen voor de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten.

Wat is de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten?

Bij R&D Samenwerkingsprojecten gaat het om projecten van minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een kennisinstelling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag van € 350.000 per project. De projecten worden op grond van kwaliteit beoordeeld.