Subsidieadviesbureau’s TRIAS en Vindsubsidies werken samen!

Sinds medio 2022 zijn subsidieadviesbureau’s TRIAS en Vindsubsidies een samenwerking aangegaan. TRIAS, het grootste onafhankelijke subsidieadviesbureau in Limburg, zal meegaan in de fullservice aanpak van Vindsubsidies. Met deze samenwerking kunnen er mooie synergievoordelen behaald worden die het totaalpakket van diensten naar een nog hoger niveau brengen. De klanten zullen optimaal bediend worden met nog meer kennis en specialisatie. Ondernemers en organisaties zullen hierdoor nog optimaler gebruik kunnen maken van subsidies.

Database

Digitaal

Daarnaast richten beide bedrijven zich sterk op het aanbieden van digitale diensten. Vindsubsidies heeft een reeks van aan online producten, waaronder de subsidiedatabase. Met de subsidiedatabase profiteer men van het totaaloverzicht aan subsidies met altijd actuele informatie en updates. Daarnaast kan er snel en eenvoudig bekeken worden welke subsidiemogelijkheden er aansluiten bij specifieke ontwikkelingen en projecten.

Vervolgens kan men met het SubsidieVolgSysteem grip krijgen op het totale proces voor al uw inkomende én uitgaande subsidies. Het geeft een helder beeld van alle aangevraagde, beschikte, lopende en vastgestelde subsidietrajecten, of het nu gaat om inkomende of uitgaande subsidies. Voor subsidieverstrekkende organisaties wordt met SVS het hele uitgaande subsidieproces geautomatiseerd en gefaciliteerd. 

Met deze twee systemen kan het hele proces van zoeken naar het aanvragen van en het verantwoorden van digitaal doorlopen worden. De hele klantreis van subsidies wordt hiermee vervuld.

Life Sciences

Naast een vestiging in Venlo richt de samenwerking zich ook op vestiging op de Brightlands Health Campus in Maastricht. Met een speciaal team gericht op Life Sciences & Health zal Vindsubsidies proberen om de startups en gevestigde bedrijven nog beter te helpen bij het bereiken van de nationale en internationale subsidies.

Er worden jaarlijks vele innovaties gelanceerd, baanbrekende onderzoeken uitgevoerd en op het hoogste internationale niveau samengewerkt. De Nederlandse en Europese overheid stellen via regionale, nationale en internationale subsidies miljarden beschikbaar om innovatie en ontwikkeling binnen deze topsector te ondersteunen.

Het team Life Sciences & Health van Vindsubsidies ondersteunt bij het verleggen van grenzen door het uitvoeren van innovatieve projecten. Doormiddel van het toepassen van onze vakkennis en brede kennis van subsidieprogramma’s, bijdragen aan het uitvoeren van projecten met een maatschappelijke impact.

Provinciale economie

Door de samenwerking vindt er ook een grote capaciteitsuitbreiding plaats, waardoor nog meer organisaties gebruik kunnen maken van de diensten van Vindsubsidies. Dit zal een positief effect hebben op de provinciale economie en het aantal duurzame, innovatie en maatschappelijke projecten die uitgevoerd kunnen worden. Zo is bijna ruim 50% van de Limburgse gemeenten reeds klant bij Vindsubsidies op het gebied van consultancy en/of digitale diensten.

Triple Helix organisaties ESZL en Keyport blijven ondernemers ondersteunen doormiddel van het startfeefonds. Voor het aanvragen van subsidies betaal je doorgaans een start- en succesfee. Om de drempel te verlagen financiert Keyport 50% en ESZL 2/3de van de startfee. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaal je het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers.

We helpen je graag verder!

Houd spam tegen