Zone college

Vindsubsidies heeft het Zone College ondersteund bij het aanvragen van subsidie voor het dichten van de kloof tussen de agrarische opleiding en de behoefte op de arbeidsmarkt.

Het Zone College kampt net als meer agrarische opleidingen met een teruglopend aantal studenten. Samen met verschillende partners voert Zone College het project Educating People for the Future of Smart Agri Business uit. Vindsubsidies heeft ondersteund bij het aanvragen van subsidie voor dit project vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het project heeft ruim € 1 miljoen ontvangen. 

De uitdaging: een betere aansluiting van het agrarisch onderwijs op de arbeidsmarkt
Het aantal studenten aan het Zone College neemt sinds 2011 sterk af. Dit vormt een probleem in de agrosector in Oost-Nederland, waar juist een groot tekort is aan mbo-geschoold personeel.

De oplossing: investering in de agrarische opleiding en samenwerking
Met de RIF- subsidie kan Zone College haar agrarisch onderwijs de komende jaren een boost geven en de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt op verschillende manieren dichten. Het Zone College werkt daarvoor samen met een groot aantal samenwerkingspartners: waaronder Abeos (voorheen AB Oost), ForFarmers, Aeres Hogeschool, Lely Center Zelhem, Maatschap Scholten Linde, Maatschap Bruns, Gebr. Poppink Reutum en Countus Accountants + Adviseurs.

De rol van Vindsubsidies
Onze onderwijsspecialisten hebben samen met Zone College de RIF-aanvraag opgesteld. Uiteraard zijn daarbij ook de verschillende samenwerkingspartners betrokken.

Zonne college referentie

Net als het Zone College subsidie aanvragen voor samenwerking of onderwijsverbetering?

Wij ondersteunen onderwijsorganisaties bij het vinden en aanvragen van subsidieprogramma's en het opzetten van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven. 

Bel ons:
088-2020400

Mail ons: 
info@vindsubsidies.nl

naar boven

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij