Tmsi Logo

Over TMSi

TMSi helpt klanten en partners in staat te stellen het best mogelijke elektrofysiologische onderzoek uit te voeren. Dit doen ze door voortdurend superieure meetoplossingen te ontwerpen en ontwikkelen om medisch onderzoek wereldwijd te bevorderen.

De uitdaging

Glaucoom

Glaucoom is met ~64 miljoen patiënten een wereldwijd veelvoorkomende oogziekte. De ernst van de ziekte wordt geïllustreerd door het feit dat het de tweede belangrijkste oorzaak van het ontstaan van blindheid is. In Nederland komt Glaucoom frequent voor (2 op de 100 mensen), vooral bij mensen boven de 45 jaar. Jaarlijks behandelen Nederlandse oogartsen circa 165.000 patiënten. Expert stellen echter dat patiënten, zeker in het beginstadium van de ziekte, niet weten dat zij aan Glaucoom lijden. Het werkelijke aantal patiënten ligt volgens deze experts dan ook circa 50% hoger.

Kenmerkend voor Glaucoom is het afsterven van de oogzenuw waardoor het zicht van de patiënt steeds verder wordt beperkt. Eenmaal aan de oogzenuw ontstane schade kan niet meer worden hersteld. Door het progressieve verloop van de ziekte is het van essentieel belang om de diagnose tijdig te stellen en gedurende de (levenslange) behandeling op het niveau van het individu inzicht te hebben in het effect van behandeling met medicatie. Huidige diagnostische technieken bieden deze mogelijkheden niet omdat deze technieken hoofdzakelijk zijn gericht op het vaststellen van een symptoom (bijv. oogdruk). Echter, is niet bij alle Glaucoom patiënten sprake van een verhoogde oogdruk. Volgens het Oogfonds kunnen nauwkeurige technieken voor diagnostiek en monitoring jaarlijks een besparing van ~€184 miljoen in de directe Glaucoom gerelateerde zorgkosten. Daarnaast biedt nieuwe technologie de mogelijkheid om dat deel van de patiënten (~20%) waarbij oogartsen nu geen inzicht hebben in het effect van medicatie, beter te behandelen.

Pexels Tara Winstead 8386440

De oplossing

Elektrofysiologische data

Binnen dit R&D project wordt een innovatief product ontwikkelt waarbij de diagnose en monitoring van Glaucoom wordt gebaseerd op de onderliggende oorzaak van het ziektebeeld, namelijk een afstervende oogzenuw. Op basis van een EEG gebaseerde technologie worden elektrofysiologische signalen uit de visuele cortex geregistreerd en verwerkt. Vervolgens worden de elektrofysiologische data geanalyseerd middels algoritmen (deep learning) op basis waarvan de activiteit van de oogzenuw kan worden herleid. In de tijd geeft dit een patiënt specifiek beeld van de progressie van de ziekte en het effect van medicatie op het afremmen van de ziekte. Hiermee kan de monitoring en behandeling van patiënten effectiever plaats vinden waardoor de kwaliteit van leven wordt behouden. Bovendien kunnen oogartsen effectiever hun werk uitvoeren waardoor een directe bijdrage wordt geleverd aan het reduceren van de zorgkosten. Onder leiding van penvoerder TMSi wordt in samenwerking met de projectpartners MindAffect en MFI een nieuwe technologie (hardware en software) ontwikkelt.

It4expertisesubsidies

Onze bijdrage

Vindsubsidies

Vindsubsidies heeft het consortium ondersteund bij het ontwikkelen, opstellen en indienen van de MIT R&D aanvraag. Het consortium heeft circa €340.000 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van hun R&D project.

In de voetsporen van TMSi treden?

Wij ondersteunen innovatieve bedrijven bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. Verlaag zo de kosten van je innovatieproject of duurzame investering.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen? Wij praten je bij.

Wij helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.