Sympower

Over Sympower

Sympower werd in 2015 opgericht met de missie om de transitie naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem mogelijk te maken en een klimaatneutrale toekomst te bereiken. Deze doelen streeft Sympower na door het ontwikkelen van geavanceerde softwareoplossingen om het elektriciteitssysteem slimmer en duurzamer te maken. Haar innovatieve software maakt het mogelijk de flexibiliteit van elektrische bedrijfsmiddelen van commerciële en industriële consumenten te ontsluiten en de waarde van deze flexibiliteit op de energiemarkten te maximaliseren.

Duurzame energie - windmolens

De uitdaging

Om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn worden duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, een belangrijk onderdeel van Europa's elektriciteitssysteem. Kenmerkend is dat de energieproductie met deze bronnen meer schommelt en veel onvoorspelbaarder is dan die met traditionele fossiele bronnen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe – denk aan warmtepompen en elektrische auto’s. Om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen moet de productie van elektriciteit continu in balans zijn met het stroomverbruik. Bij veel opwek/teruglevering van zonnestroom, of door pieken in de vraag bij koud winters weer, kan er onbalans ontstaat die de stroomvoorziening van onze huizen bedreigt.

Pexels Markus Spiske 2818573

De oplossing

Een flexibel elektriciteitssysteem is essentieel om de energietransitie te versnellen. Voor het balanceren van vraag- en aanbod worden traditioneel vervuilende diesel- of gasgeneratoren ingezet. In toenemende mate wordt ook batterijopslag toegepast voor systeembalans, maar deze opslagsystemen vragen om een grote investering aan de voorkant. Een derde route die door Sympower gevolgd wordt is het beïnvloeden van de bestaande vraag naar elektriciteit, zogenoemd demand-side response. Door de elektriciteitsvraag bij industriële en commerciële afnemers aan te passen, helpt Sympower het elektriciteitssysteem in balans te houden. Op momenten van een tekort of overschot aan stroom op het elektriciteitsnet, schakelt Sympower’s software platform automatisch apparaten (flexibele bedrijfsmiddelen) tijdelijk in of uit, of zet deze hoger of lager, zonder dat dit invloed heeft op het bedrijfsproces. Een voorbeeld is de kasverlichting van kwekers die tijdelijk lager gezet kan worden op momenten dat de vraag naar stroom hoog is. Deze bedrijven kunnen hierdoor hun energiekosten verlagen en met behulp van Sympower extra omzet genereren door hun apparaten beschikbaar te stellen aan de markt voor (het balanceren van) stroom.

Sproetje Nieuw

De rol van Vindsubsidies

Om hun software platform verder te ontwikkelen en op te schalen heeft Sympower de EIC Accelerator subsidie van ruim € 2.3 miljoen ontvangen. Vindsubsidies heeft Sympower gedurende het gehele aanvraagproces ondersteund. Dit begon met het bepalen van het juiste aanvraagmoment t.o.v. hun ontwikkeling en het vinden van de beste invalshoek voor het opstellen van een winnende subsidieaanvraag. Naast het schrijven van de short en full proposal heeft Vindsubsidies Sympower geholpen bij de voorbereiding op hun pitch met Q&A sessie en geadviseerd bij het opstellen van de grant agreement met de subsidieverstrekker.

Net als Sympower grenzen verleggen?

Wij ondersteunen innovatieve bedrijven bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. Verlaag zo de kosten van je innovatieproject of duurzame investering.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen