Studenen

Internationalisering via digitale toolbox

ROC Nijmegen heeft Erasmus+ subsidie ontvangen voor het project Build@home, een toolbox om internationalisering in het onderwijs een boost te geven. Dankzij Build@home kunnen in de toekomst alle studenten binnen hun opleiding internationaliseringsmodules volgen, zonder daarvoor fysiek naar het buitenland te moeten gaan. Ed Clevers, als stafmedewerker en Coördinator Internationalisering van ROC Nijmegen nauw betrokken bij onderwijsinnovatie, is blij dat het project nu met behulp van de subsidie kan worden uitgevoerd.

,,Internationalisering binnen het onderwijs betekent binnen het huidige aanbod in de praktijk dat minder dan 10% van onze studenten deelneemt aan fysieke programma’s over de grens. Ze gaan voor een paar maanden naar het buitenland voor een stageproject, en dat is het. Het nadeel van dit soort programma’s is, dat het niet voor elke student mogelijk is om hieraan deel te nemen. En bovendien heel beperkt is. Met de toolbox Build@home worden allerlei aspecten van internationalisering gedurende veel langere tijd geïntegreerd in een opleiding. Ook kunnen hierdoor veel meer studenten van onze school in aanraking komen met onderwijs in een internationale context. Uiteindelijk kan het alsnog worden gecombineerd met een stage in het buitenland. ,,Maar dat hoeft niet’’, ligt Clevers toe.

Build@home als gereedschapskist voor internationaal onderwijs
Build@home is een gereedschapskist met internationaliseringsvaardigheden, die zijn te koppelen aan allerlei onderwerpen en fases van een opleiding. ,,Het is levert dus veel meer kennis op dan alleen twintig weken op stage naar het buitenland. Het programma’s ligt in lijn met alle andere modules die belangrijk zijn in een opleiding, zoals communicatieve vaardigheden, economische  en commerciële kennis maar ook technische vakken. Daarbij hebben scholieren zelf de mogelijkheid om te kiezen welke internationale vaardigheden voor hen zinvol zijn. Het is geen top-down lesmodule maar het geeft de studenten zelf de mogelijkheid te bepalen wat zij belangrijk vinden, en op welk moment tijdens hun studie.’’

Gelijke kansen
Volgens Clevers zijn er twee belangrijke redenen waarom meer studenten toegang zouden moeten hebben tot internationaal onderwijs via de toolbox dankzij Build@home. ,,Build@home is er ook voor de lagere niveau leerlingen, met niveau 1 en 2. De buitenlandstages die er nu zijn, zijn alleen voor studenten met een hoger leerniveau. Daarnaast is de tool ook geschikt voor techniekopleidingen, waar leerlingen vaak deels werken in een BBL-traject. Zij hebben geen tijd om voor een periode naar het buitenland te gaan.’’ Build@home draagt op die manier bij aan gelijke kansen voor alle studenten.

Samenwerking Erasmus

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking
Voor de uitvoering van het project werkt ROC Nijmegen samen met twee Finse scholen en scholen uit Denemarken, Spanje en Italië..

Interessant voor andere mbo-scholen
Build@home is een toolbox die voor alle mbo-, maar ook hbo-opleidingen in Nederland interessant kan zijn.

Investeren Subsidie Onderwijs

Onze bijdrage

Rol van Vindsubsidies: vanaf de idee-fase tot en met de financiële verantwoording

Het project Build@home is eind 2020 van start gegaan. De komende 30 maanden wordt het idee verder doorontwikkeld, uitgewerkt en geïmplementeerd. Vindsubsidies is als subsidiepartner van ROC Nijmegen vanaf de idee-fase betrokken geweest en heeft samen met de projectleden de subsidieaanvraag voor Erasmus+ opgesteld, geschreven en ingediend. Op een goed moment, ook  omdat door Corona of andere epidemieën de kans dat studenten naar het buitenland reizen, waarschijnlijk blijvend, is verkleind. Nu begeleidt Vindsubsidies bij de subsidieadministratie en de financiële verantwoording van het project. Vindsubsidies ziet erop toe dat het project voldoet aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker.

Net als ROC Nijmegen subsidie aanvragen voor internationale samenwerking of onderwijsverbetering?

Wij ondersteunen onderwijsorganisaties bij het vinden en aanvragen van subsidieprogramma's en het opzetten van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven. 

Houd spam tegen

Diensten

MG 5619
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Subsidies aanvragen

Zelf aanvragen of je aanvraag laten schrijven? Wij helpen je verder.

MG 6912
Overheid
Onderwijs
Ondernemers
Onderzoek

Projectmanagement

Voor een optimaal projectbeheer en strenge deadlinebewaking zorgen wij dat er niks kan misgaan.

Expertise

Onderwijs Arbeidsmarkt Subsidies
Onderwijs

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Vind subsidies voor aansluiten van onderwijs en scholing van personeel.