ROC Nijmegen: naar een skillsbased benadering van het onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de gastvrijheids- en veiligheidssector

De Publiek-Private Samenwerking (voortaan: PPS) is een duurzaam (innovatie)netwerk van de in Nijmegen en omgeving gelegen partijen: het ROC, de HAN en tientallen bedrijven uit de gastvrijheids- en veiligheidssector. De PPS wenst door co-creatie een impactvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen die zich in de gastvrijheids- en veiligheidssector bevinden.

De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische, maar ook sociale en economische ontwikkelingen hebben een fundamentele impact op hoe werk in de gastvrijheids- en veiligheidssector wordt uitgevoerd en op de eisen die aan werkenden worden gesteld. Geleidelijk wordt zichtbaar dat de huidige dynamiek van de arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen om te komen tot een arbeidsmarkt waarbij vacatures worden ingevuld en niemand onnodig aan de kant staat. Er is een toenemend belang van intersectorale mobiliteit en een Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast is er op de arbeidsmarkt een stille revolutie gaande: niet langer diploma’s, maar vaardigheden zetten de toon.

Continue aandacht voor de sterk veranderende samenleving en arbeidsmarkt vraagt om adaptief en responsief onderwijs. Omwille daarvan is ook het mbo, nauw verbonden als het is met de beroepspraktijk, structureel in beweging.

De centrale doelstelling luidt: “Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor studenten in opleidingen gerelateerd aan de gastvrijheids- en veiligheidssector door middel van 1. het kennisnetwerk Onderzoek en Professionalisering (KNOP) met daarin aandacht voor (praktijkgericht) onderzoek, professionalisering en 2. skillsbased onderwijs”. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat centraal. 

Voor de realisatie van deze doelstelling heeft de samenwerking met behulp van de consultants van Vindsubsidies een subsidieaanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds. 

Expertises & Regelingen

Onderwijs Arbeidsmarkt Subsidies
Onderwijs

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Vind subsidies voor aansluiten van onderwijs en scholing van personeel.

Regionaal Investeringsfonds MBO
Onderwijs

Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

In de voetsporen van ROC Nijmegen treden?

Wij ondersteunen organisaties bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. 

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen