Rhi Magnesita 600X343 (1)

Screening subsidiemogelijkheden, projecten combineren

In 2020 hebben wij voor RHI Magnesita een uitgebreide subsidiescreening uitgevoerd en vele kansrijke subsidiemogelijkheden in kaart gebracht.

RHI Magnesita
RHI Magnesita is een toonaangevend internationaal bedrijf dat hoogwaardige vuurvaste producten, systemen en oplossingen ontwikkelt die onmisbaar zijn voor industriële processen van hoge temperatuur. Voor de R&D afdeling van RHI Magnesita hebben wij een screening verricht om subsidiekansen te identificeren voor hun innovaties op het gebied van materialen, data, nieuwe bedrijfsmodellen en efficiëntere processen. Subsidiekansen voor de reductie van CO2 emissies en voor recycling (circular economy) stonden hierbij centraal. Wij hebben alle projecten van RHI Magnesita op kansrijke regelingen gescreend, en deze vervolgens helder onder elkaar gezet en in een subsidiekalender weergegeven. Deze informatie hebben wij in detail met RHI Magnesita besproken en laten zien welke regelingen op welk termijn de meeste kansen bieden. Ook hebben wij aangegeven welke extra subsidiemogelijkheden ontstaan door het combineren van bepaalde projecten, en waar aankomende subsidieopenstellingen op focussen – allemaal belangrijke inzichten voor het ontwikkelen van nieuwe projectideeën met grote subsidiekansen.

Doorlopende screening
De screening hebben wij inmiddels afgerond, maar wij blijven doorlopend screenen en hebben regelmatig contact met RHI Magnesita om actuele projectplannen en subsidiekansen te bespreken – een werkwijze die zeer gewaardeerd wordt.

Contact

Net als RHI Magnesita een subsidiescreening laten uitvoeren op alle lopende activiteiten en projecten? Dat kan!

Vul dan nu het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een kennismaking.