Europese Vlaggen

Provincie Overijssel - Interreg Europe project Inside Out

Provincie Overijssel doet mee in het Interreg Europe project ‘Inside Out EU’. Doel van dit project is van elkaar te leren hoe we de internationale concurrentiekracht van het mkb kunnen versterken. De internationale handel groeit, maar slechts een klein aantal ondernemers handelt over de grenzen. ‘Inside out’ helpt deze ondernemers toegang te krijgen tot nieuwe internationale markten. Het project stimuleert samenwerking, innovatie en internationalisering.

Vindsubsidies verzorgt het projectmanagement voor Inside Out, waaronder het zorgdragen voor rapportages (inhoudelijk en financieel) en het borgen dat de provincie aan de subsidievoorwaarden voldoet.

Regeling

Interreg Subsidie
Ondernemers
Overheid

Interreg

Interregionale subsidieprogramma’s om Europa sterker maken en economische verschillen te verkleinen.

Contact?

Ondersteuning nodig bij het project- of programmamanagement van Interreg-projecten?