Regio Zwolle Logo

Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op talent ontwikkelen en benutten

Regio Zwolle is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Om die groei aan te kunnen en voort te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van belang. De beste mensen op de juiste plek. Jongeren moeten in de regio werk weten te vinden en werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die kan en wil werken moet de kans krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te investeren in mensen. En daar zijn financiële middelen voor. De Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op talent ontwikkelen en benutten met als doel economische groei. Om werkgevers te helpen investeren in zichzelf en hun mensen, is Upgrade Jezelf opgericht.

Upgrade Youserlf

Ontwikkelfonds

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Voorwaarden zijn dat je mkb’er, werkgever of zzp’er bent en dat je bedrijf is gevestigd in de regio Zwolle. Wie extra wil investeren in (toekomstige) werknemers, kan een beroep doen op dit fonds. Dat kan samen met andere werkgevers en partners of individueel.

Presentatie Eu Wise Organisatieleiders

Rol van Vindsubsidies

Vindsubsidies is als procesbegeleider betrokken bij het herijken van de subsidieverordening die ten grondslag ligt aan het ontwikkelfonds. Vanuit deze rol worden werkprocessen kritisch onderzocht en verbeterd waar nodig. De opdracht resulteert in een advies op procesmatig en inhoudelijk om zodoende het Ontwikkelfonds sneller en efficiënter in te richten met aandacht voor rechtmatigheid en doelmatigheid.

Betrokken expertises

Subsidies Zoeken Database
Overheid
Onderwijs
Ondernemers

Subsidie zoeken

Subsidie zoeken met de Vindsubsidies database of laat ons helpen scoringskansen in kaart te brengen.

Procesbegeleider
Overheid

Procesbegeleider

Vindsubsidies heeft ervaring op het gebied van procesbegeleiding en visievorming.

Programma Manager
Overheid

Programmamanager

Een Programmamanager zorgt ervoor dat jouw projecten altijd in goede handen zijn

Medewerker Subsidieloket
Overheid

Medewerker subsidieloket

Schakel één van onze medewerkers in voor jouw subsidieloket. Vindsubsidies helpt je verder op weg.

In de voetsporen van de Regio Zwolle treden?

Benieuwd hoe onze procesbegeleiders jouw organisatie of project verder kunnen brengen?

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen