Procesbegeleider Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op talent ontwikkelen en benutten

Regio Zwolle is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Om die groei aan te kunnen en voort te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van belang. De beste mensen op de juiste plek. Jongeren moeten in de regio werk weten te vinden en werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die kan en wil werken moet de kans krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te investeren in mensen. En daar zijn financiële middelen voor. De Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op het ontwikkelen en benutten van talent om op deze manier economische groei te bevorden. Om werkgevers dat extra steuntje in de rug te geven, is Upgrade Jezelf opgericht. Doel hiervan is om werkgevers te helpen investeren in zichzelf en hun mensen.

Ontwikkelfonds

Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Voorwaarden zijn dat je mkb’er, werkgever of zzp’er bent en dat je bedrijf is gevestigd in de regio Zwolle. Wie extra wil investeren in (toekomstige) werknemers, kan een beroep doen op dit fonds. Dat kan zowel individueel of samen met andere werkgevers en partners.

Rol van Vindsubsidies

Vindsubsidies is als procesbegeleider betrokken bij het herijken van de subsidieverordening die ten grondslag ligt aan het ontwikkelfonds. Vanuit deze rol worden werkprocessen kritisch onderzocht en verbeterd waar nodig. De opdracht resulteert in een advies op procesmatig en inhoudelijk om zodoende het Ontwikkelfonds sneller en efficiënter in te richten met aandacht voor rechtmatigheid en doelmatigheid.

Expertises & Regelingen

anoek
Overheid

Procesbegeleider

Vindsubsidies heeft ervaring op het gebied van procesbegeleiding en visievorming.

Onderwijs Arbeidsmarkt Subsidies
Onderwijs

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Vind subsidies voor aansluiten van onderwijs en scholing van personeel.

In de voetsporen van Regio Zwolle treden?

Wij ondersteunen organisaties bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. 

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen