Logo Deventer Economisch Perspectief

Sinds 2021 heeft de Cleantech Regio een eigen scholingsfonds. Dankzij de Regiodeal, een  samenwerking met het Rijk, en bijdragen van provincies Gelderland, Overijssel en de  gemeenten  Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Binnen deze samenwerking is budget bijeen gebracht om werkzoekenden en medewerkers (die wonen 1 van de samenwerkende gemeenten in de Cleantech Regio) van bedrijven te ontwikkelen, via het aanvragen van scholingsvouchers, als achterliggende voorziening. Initiatieven om meer partners hierin aan te haken en zodoende het beschikbare budget nog hoger te krijgen lopen nog. 

Het tegengaan van de mismatch op de arbeidsmarkt

Om de mismatch op de arbeidsmarkt in de Cleantech Regio tegen te gaan, is het van belang dat de beroepsbevolking mogelijkheden krijgt voor her-, om- en bijscholing. Het scholingsfonds is een belangrijk instrument om te investeren in vakmanschap en talentontwikkeling. Via het Scholingsfonds kunnen bedrijven, werkenden, werkzoekenden en zzp’ers via een scholingstraject (training, cursus of opleiding) hun positie op de arbeidsmarkt versterken. 

Het Scholingsfonds wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd: gemeenten in de Cleantech Regio, provincie Gelderland, provincie Overijssel, Leerwerkloket, Aventus, Saxion, UWV, VNO-NCW en FNV. Het regionale scholingsfonds werkt ook nauw samen met de aanwezige O&O-fondsen. 

Kwartiermaker

Vindsubsidies is kwartiermaker geweest van mei 2020 tot en met april 2021 namens het Deventer Economisch Perspectief (DEP) en verantwoordelijk voor het inrichten van een projectorganisatie bestaande uit een werkgroep, stuurgroep, penvoerder, front- en backoffice en het opstellen van de subsidieaanvraag in het kader van de Regio Deal Cleantech Regio.

Contact

Interesse in een kwartiermaker voor nieuwe plannen en projecten?

Vul dan nu het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een kennismaking. 

Houd spam tegen