Provincie Overijssel Logo

Doel Europees Interreg-project: stimuleren fietsgebruik

De Provincie Overijssel is lead beneficiary in een Europees consortium met 11 andere partijen waarin wordt gewerkt aan implementaties op het gebied van fietsen en zogeheten ‘intelligent transport systems’ (ITS). Door middel van data kan inzicht worden verkregen in de behoeften van fietsers, om zo het fietsgebruik te stimuleren. Het doel van BITS is om fietsgebruik te doen toenemen, door innovatieve pilots uit te voeren in 5 landen, en dit te combineren met het verzamelen, analyseren en delen van data over fietsgebruik en fietsbehoeften.

In het consortium nemen zowel landen deel waar de fiets al helemaal ingeburgerd is - Nederland, België en Denemarken - als landen waar men hard werkt aan een vergelijkbare plek voor de fiets, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Overheden werken hierin samen met kennisinstellingen, een NGO en 3 MKB-bedrijven. Door samen fietsgebruik te stimuleren kunnen we een positieve bijdrage leveren aan CO2 reductie en aan algemeen welbevinden en gezondheid. BITS loopt vanaf januari 2019 tot en met december 2022.

Fietser Overijssel

De rol van Vindsubsidies

Vindsubsidies voert voor BITS het subsidiemanagement uit binnen het projectmanagementteam van lead beneficiary Provincie Overijssel. Dit betreft het financieel en administratief management van het project. We werken hierin samen met Mobycon, die het inhoudelijk projectmanagement uitvoert.

Betrokken expertise

Internationalisering Subsidies Expertise
Ondernemers
Overheid

Europese subsidies

Gebruik maken van Europese subsidies voor innovatieve projecten met impact

Ook grenzen verleggen binnen Interreg?

Wij ondersteunen innovatieve organisaties bij het inzetten van (Europese) subsidies voor projecten.

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen