Provincie Overijssel Logo

Externe subsidiecoördinator binnen LIFE-project Overijssel

Consultant Nanny Bressers is voor enkele dagen per week ingehuurd door de provincie Overijssel als externe subsidiecoördinator Europese subsidies voor de Ontwikkelopgave Natura2000.

Hieronder vallen zowel in te dienen aanvragen als het subsidiemanagement van reeds lopende Europese projecten. Denk hierbij aan POP3(+)-projecten en LIFE trajecten.

Biodiversiteit Overijssel

Biodiversiteit verbeteren

Een lopend LIFE-project is AddMire LIFE. In AddMire LIFE wordt de hoogveenkern in het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen hersteld, door het aanleggen en herstellen van kades, om zo compartimenten te creëren om daarin het water vast te houden. Een stabiele hoge waterstand is belangrijk voor hoogveen om te kunnen aangroeien. Dit project is een samenwerking van de Provincie Overijssel (penvoerder) en Staatsbosbeheer.

Daarnaast werken we aan een (her)indiening van een grensoverschrijdend LIFE-project: LIFE CrossBorderBog. Dit project vindt plaats in het Nederlandse Aamsveen en het Duitse Hündfelder Moor, en is tevens een hoogveenherstelproject. De aanvraag wordt naar verwachting in oktober 2022 ingediend, waarna we begin 2023 de positieve uitslag hopen te ontvangen.

Betrokken expertise

Internationalisering Subsidies Expertise
Ondernemers
Overheid

Europese subsidies

Gebruik maken van Europese subsidies voor innovatieve projecten met impact

Ook grenzen verleggen binnen de Publieke sector?

Wij ondersteunen innovatieve bedrijven bij het vinden en aanvragen van subsidies en fiscale regelingen. Verlaag zo de kosten van je innovatieproject of duurzame investering.

Nieuwsgierig hoe subsidies jou verder kunnen helpen?
Wij praten je bij.

We helpen je om subsidieprojecten zo succesvol en soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor kun je gebruikmaken van oplossingen om zelfstandig aan de slag te gaan of expertise en kennis inschakelen van onze consultants voor maximaal resultaat.

Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, een e-mail sturen naar info@vindsubsidies.nl of telefonisch contact opnemen via 088-2020400.  

Volg ons ook op: 

/media/j3ydyg1p/twitter-icon.svg  /media/ammnkxsl/facebook-icon.svg  /media/3mgove53/linkedin-icon.svg

Houd spam tegen