Arbeidsmarktregio

Maatwerk is het sleutelwoord

Alle gemeenten in de Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord werken samen in de uitvoering van verschillende projecten in het kader van Actieve inclusie. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid, gericht op het vergroten van hun kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Gemeenten zetten de diensten van derden in, maar ook de deskundigheid van eigen medewerkers. De variatie in uitgevoerde activiteiten is groot. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de uitvoering van de activiteiten op de juiste manier worden geregistreerd en geadministreerd. 

Vindsubsidies heeft ESF-proof werkwijze ontwikkeld

Vindsubsidies heeft voor ieder project de best passende ESF-proof werkwijze ontwikkeld, in constante samenspraak met de uitvoerende medewerkers en partijen, en met Uitvoering van Beleid SZW. Doel daarvan is de administratieve last tot een minimum te beperken en de realisatie van de subsidie te borgen.

Rol van Vindsubsidies: projectmanagement

'Maandelijkse dashboards voor het monitoren van de voortgang'

Middels maandelijkse dashboards wordt de voortgang op de financiële realisatie gemonitord en kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. Door tussentijds steekproefsgewijs controles op de projectadministratie uit te voeren, wordt de kwaliteit van de dossiers gemonitord en kan ook daar tijdig worden bijgestuurd indien nodig. Door deze werkwijze zijn is voor de twee tranches de volledige subsidie voor de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord gerealiseerd.

Regeling

Europees Sociaal Fonds
Ondernemers
Overheid
Onderwijs

ESF

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.