Zuid-Holland komt met regeling voor noodsteun aan culturele sector

pexels-wendy-wei-1916821.jpg

Zuid-Holland komt met regeling voor noodsteun aan culturele sector

Zuid-Hollandse gemeenten met minder dan 150.000 inwoners kunnen binnenkort bij de provincie Zuid-Holland subsidie aanvragen voor het ondersteunen van hun vitale cultuurinstellingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

De (nog te publiceren) Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 is tot stand gekomen op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben daartoe een bijdrage van € 3 miljoen vrijgemaakt. De provincie heeft zich voor de regeling laten adviseren door Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw.

Gemeenten met niet meer dan 150.000 inwoners kunnen van 25 september tot en met 2 oktober 2020 subsidie aanvragen. In verband met het beperkte budget focust de provincie Zuid-Holland zich op de kleine en middelgrote gemeenten waar minder mogelijkheden zijn voor steun via de rijksoverheid.

Het maximumbedrag dat deze gemeenten kunnen aanvragen, is gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. Het is aan de gemeente dit geld te verdelen onder de culturele instellingen. Gemeenten wordt gevraagd direct of indirect bij te dragen aan de instellingen. Een andere voorwaarde is dat het culturele aanbod dat wordt ondersteund de diversiteit en inclusiviteit van cultuur in de gemeenten in stand houdt.

Van 2 november tot en met 9 november 2020 kan nogmaals een aanvraag worden gedaan waarbij het resterende bedrag naar rato wordt verdeeld. De gemeenten kunnen hierbij niet meer dan 75% van het bedrag aanvragen dat op basis van de eerste aanvraag is ontvangen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2020/gemeenten-150-000-inwoners-noodsteun-aanvragen/

Gepubliceerd op 04-09-2020