Zelf WBSO aanvragen? Voorkom deze drie missers!

microscope.jpg

Ondernemers die zich bezighouden met R&D kunnen ook in 2022 volop hun voordeel doen met de WBSO. De populaire subsidie komt ondernemers tegemoet in de materiaal- en loonkosten van R&D-projecten. Vorig jaar maakten zo'n 22.000 ondernemers gebruik van de WBSO en ook dit jaar is er rond € 1 miljard  gereserveerd voor ontwikkelprojecten van ondernemers. Ben jij van plan dit jaar WBSO-subsidie aan te vragen? Voorkom dan de volgende veel voorkomende missers!

Via de WBSO mag je dit jaar 40% van een deel van je R&D-kosten in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting. Cash geld dus dat in veel gevallen gemakkelijk oploopt tot tienduizenden euro's per jaar. Als zoveel bedrijven succesvol WBSO weten aan te vragen, dan zal dat aanvragen voor velen inmiddels wel 'gesneden koek' zijn toch? Dat valt tegen. In de praktijk zien onze WBSO-consultants de volgende zaken regelmatig misgaan:

 

1. Niet concreet genoeg

Een eerste pijnpunt is een projectbeschrijving die niet concreet genoeg is. Het is belangrijk dat je to-the-point omschrijft wat je gaat doen en waarom deze ontwikkelingen bijdragen aan innovatie. Een veelgemaakte fout is dat er in de aanvraag te veel aandacht wordt besteed aan het probleem of technische knelpunt dat wordt opgelost, in plaats van juist te focussen op de mate van innovativiteit van de ontwikkeling. Breng daarbij ook duidelijk het aantal beoogde R&D-uren en materiaalkosten in beeld.

 

2. Verkeerde aspecten benoemd

Behalve het niet concreet genoeg omschrijven van de ontwikkeling, worden ook vaak de verkeerde benoemd. Dit in de veronderstelling dat het om subsidiabele technische knelpunten of oplossingsrichtingen gaat, terwijl dat dan juist niet zo is.

Zo wordt vaak onterecht gedacht dat de volgende aspecten technische knelpunten zijn:

 • technische eisen;
 • productwensen;
 • commerciële overwegingen;
 • (ontwikkelings)tijdbeperkingen.

Bij de volgende aspecten wordt er meer dan eens vanuit gegaan dat het om technische oplossingsrichtingen gaat, maar dat zijn ze dus niet:

 • (enkel) de maatvoering aanpassen;
 • (enkel) het materiaal veranderen;
 • (enkel) onderzoeken, berekenen of analyseren;
 • andere procesinstellingen;
 • andere doseringen;
 • een leverancier een ander onderdeel laten leveren/ontwikkelen;
 • speciaal gereedschap bestellen.

 

3. Verkeerde kosten en uitgaven

Ten slotte gaan veel ondernemers de mist in door onduidelijkheden met betrekking tot de kosten en uitgaven die opgevoerd mogen worden. Vaak gaat het hierbij om onduidelijkheden rond:

 • de kosten van uitbesteed werk: deze kosten kunnen mee. Het moet hierbij wel gaan om reguliere werkzaamheden van externen waarmee geen technische knelpunten worden opgelost;
 • de kosten van uitbesteed onderzoek: deze kosten kunnen niet mee. Werkzaamheden die voor de klant als Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) kunnen worden aangemerkt, mogen niet worden uitbesteed aan een derde partij. De werkzaamheden van de externe partij mogen immers niet bijdragen aan een oplossingsrichting binnen het WBSO-project;
 • de kosten van machines: deze kosten mogen alleen mee als uitgave als de machines uiteindelijk niet commercieel worden ingezet. De kosten van machines mogen overigens ook niet worden opgevoerd als ze in de showroom staan of op beurzen worden getoond (hierdoor vervalt namelijk de term prototype).

Zeer belangrijk is ook dat de op te voeren kosten uiteindelijk helemaal aan het project toe te rekenen zijn!

Ondersteuning nodig?
Heb je ondersteuning nodig bij het indienen van WBSO-aanvragen? Vindsubsidies helpt je graag WBSO subsidie | Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (vindsubsidies.nl)!

Gepubliceerd op 12-01-2022