Wijzigingen regelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling

pexels-markus-spiske-3970327.jpg

Wijzigingen regelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling

De Subsidieregeling ADL-assistentie (ADLAS) en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (EXMUBE) zijn aangepast.
Subsidieregeling ADL-assistentie
Binnen deze regeling zijn ten eerste het beschikbare subsidieplafond en het tarief per uur voor 2021 geïndexeerd met 1,93%.
Daarnaast is een nieuw hoofdstuk (Subsidies in verband met Covid-19) toegevoegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het compenseren van ADL-leveranciers voor omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt geleverd vanuit de subsidieregeling ADL-assistentie.
In 2020 hebben de aanbieders van ADL-assistentie te maken met vraaguitval doordat cliënten bang zijn om corona op te lopen indien zij in contact komen met de ADL-assistenten. Cliënten vragen dus minder uren hulp, terwijl de ADL-aanbieders wel 24 uur per dag 7 dagen per week een snelle reactie op oproepen moeten garanderen. Deze vraaguitval wordt gecompenseerd door februari 2020 te nemen als referentieperiode voor het aantal uren dat zou zijn gerealiseerd indien er geen sprake zou zijn geweest van het coronavirus. Daarnaast hebben ADL-aanbieders te maken met extra personele en materiële kosten als gevolg van (de bestrijding van) het coronavirus. Bij de compensatie wordt aangesloten bij een NZa- beleidsregel voor vergelijkbare kosten voor aanbieders in de Wlz.
Aanvragen in het kader van dit nieuwe onderdeel kunnen tot en met 1 juli 2021 worden ingediend.
Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling zal per 1 januari 2022 komen te vervallen. De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt namelijk overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per 1 januari 2020 zijn al de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten ondergebracht in de Zvw. Per 1 januari 2021 worden ook de overige vormen van GZSP overgeheveld. Dit betekent dat ook de dagbehandeling voor verschillende patiëntgroepen, de gedragswetenschapper (gespecialiseerde psycholoog en orthopedagoog-generalist) en de paramedische zorg overgaan naar het basispakket.

Wel is er in de regeling nog een nieuw onderdeel opgenomen om invulling te geven aan het compenseren van zorgaanbieders voor omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt geleverd vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Aanvragen kunnen tot en met 1 juli 2021 worden ingediend.

Gepubliceerd op 30-11-2020